To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Heeft uw werknemer recht op een beschermingspremie van de RVA?

14/12/2020

Vrijdag kondigde de minister van Werk aan dat werknemers die in 2020 langdurig tijdelijk werkloos waren, recht hebben op een zogenaamde beschermingspremie.

Werknemers hebben recht op die premie als ze in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos waren. Er wordt rekening gehouden met het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen tussen 1 maart en 30 november 2020. De RVA zal deze premie in de tweede helft van december uitbetalen. U hoeft als werkgever de premie niet te berekenen of uit te betalen.

Als uw werknemers recht hebben op de beschermingspremie, kan u het bedrag van die premie niet aftrekken van hun eindejaarspremie.

De regels over de premie die de minister aankondigde zijn nog niet definitief. De Raad van State moet nog zijn advies geven over het ontwerp.

Welke werkloosheidsdagen komen in aanmerking?

Voor de berekening van de premie wordt rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van:

  • Overmacht
  • Economische werkloosheid voor arbeiders
  • Economische werkloosheid voor bedienden

En dat voor de tijdelijke werkloosheidsdagen tussen 1 maart en 30 november 2020. De premie waarop uw werknemers recht hebben is een bruto premie. Zij zullen daarop 15% bedrijfsvoorheffing moeten betalen.

Wanneer hebben werknemers recht op de beschermingspremie?

Minstens 53 volle werkloosheidsuitkeringen

Werknemers die tussen 1 maart en 30 november 2020 minstens 53 volle werkloosheidsuitkeringen hebben gekregen, hebben recht op een premie. Ze ontvangen 10 euro bruto per werkloosheidsdag vanaf de 53ste dag werkloosheid. Dat betekent dat er geen premie wordt toegekend voor de eerste 52 werkloosheidsdagen.

Als uw werknemer recht heeft op een premie, ontvangt hij minstens 150 euro bruto.

Stel dat één van uw werknemers in de periode van maart tot november 2020 60 volle werkloosheidsuitkeringen kreeg. Hij zou dan recht hebben op een premie van 80 euro (60-52= 8 x 10= 80). Omdat dat minder is dan 150 euro, ontvangt hij een premie van 150 euro bruto.

Eén van uw andere werknemers heeft in dezelfde periode 90 volle werkloosheidsuitkeringen gekregen. Hij heeft recht op een premie van 380 euro bruto (90-52= 38 x 10= 380).

Minstens 53 halve werkloosheidsuitkeringen

Sommige werknemers hebben geen recht op volle werkloosheidsuitkeringen, maar wel op halve uitkeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdse werknemers.

Ook zij zullen recht hebben op een premie. Voor die werknemers wordt 5 euro bruto voorzien per werkloosheidsdag vanaf de 53ste dag werkloosheid tussen 1 maart en 30 november 2020. Dat betekent dat er geen premie wordt toegekend voor de eerste 52 werkloosheidsdagen.

Als uw werknemer recht heeft op een dergelijke premie, ontvangt hij minstens 75 euro bruto.

Stel dat één van uw werknemers in de periode van maart tot november 2020 60 halve werkloosheidsuitkeringen heeft gekregen. Hij zou dan recht hebbenop een premie van 40 euro (60-52= 8 x 5= 40). Omdat dat minder is dan 75 euro, ontvangt hij een premie van 75 euro bruto.

Eén van uw andere werknemers heeft in dezelfde periode 90 halve werkloosheidsuitkeringen gekregen. Hij heeft recht op een premie van 190 euro bruto (90-52= 38 x 5= 190).

Combinatie van minstens 53 halve en volle werkloosheidsuitkeringen

Veel deeltijdse werknemers hebben recht op een combinatie van halve en volle werkloosheidsuitkeringen. Als de som van die uitkeringen minstens 53 is, zullen zij ook een premie krijgen. Dat betekent dat er geen premie wordt toegekend voor de eerste 52 werkloosheidsdagen.

Om het minimumbedrag van de premie te bepalen, wordt er rekening gehouden met het aantal volle en het aantal halve uitkeringen.

Stel dat één van uw werknemers 45 volle en 15 halve uitkeringen ontving tussen maart en november 2020. Dan heeft hij recht op een premie van minstens 131,25 euro. Dat bedrag wordt met de volgende formule berekend:

(150 x 45 (het aantal volle uitkeringen)/ 60 (het totaal aantal uitkeringen)) + (75 x 15 (het aantal halve uitkeringen)/ 60 (het totale aantal uitkeringen))

Een werknemer met dat aantal uitkeringen zou recht hebben op een premie van 70 euro. Omdat dat minder is dan 131,25 euro, ontvangt hij een premie van 131,25 euro bruto. De formule om dit bedrag te berekenen is de volgende:

(60-52= 8) x ((10x45 (het aantal volle uitkeringen)/60)+ (5x15 (het aantal halve uitkeringen)/60))

Een andere werknemer had tussen 1 maart en 30 november 2020 recht op 65 volle en 25 halve uitkeringen. Dan moet die werknemer een premie van minstens 129,17 euro bruto ontvangen. Een werknemer in deze situatie heeft echter recht op een premie van 327, 23 euro.

Moet u als werkgever deze premie berekenen of uitbetalen?

Neen, de RVA beschikt over alle gegevens om de premie te berekenen.

De RVA zal de premie in de tweede helft van december 2020 via de vakbonden en de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen aan de betrokken werknemers uitbetalen. Als uw werknemers nog vragen hebben over de premie en de uitbetaling ervan kunnen zij dus hun vakbond of de hulpkas contacteren.

Kan u het bedrag van de premie aftrekken van de eindejaarspremie van uw werknemers?

Neen, dat is niet mogelijk.

Als uw werknemers recht hebben op een eindejaarspremie, mag u het bedrag waarop ze recht hebben niet verminderen. Ook niet als uw werknemers daarnaast ook de beschermingspremie van de RVA ontvangen.

Wat doet Securex voor u?

Zodra deze premie officieel is, leest u het op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-12-2020