To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Hebt u al gehoord van de verborgen bescherming?

11/22/2019

Organiseert u in mei 2020 sociale verkiezingen? Wist u dat in dat geval al uw werknemers gedurende een bepaalde tijd beschermd zijn tegen ontslag?

Begin januari 2020 start voor alle ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren immers een bijzonder delicate periode. De zogenaamde ‘verborgen bescherming’. Het is tijdens die periode, die ook wel de occulte periode wordt genoemd, dat al uw werknemers beschermd zijn tegen ontslag.

Om onaangename en dure verrassingen te vermijden, raden wij u dan ook aan om tijdens die periode geen werknemers te ontslaan.

‘Occulte periode’ zegt u?

Kandidaten voor de sociale verkiezingen zijn al beschermd vóór de kandidatenlijsten neergelegd worden.

U weet nog niet wie er effectief kandidaat wordt en dus moet u elke werknemer als een mogelijke kandidaat[1] beschouwen. Daarom zijn al uw werknemers tijdens die ‘occulte periode’ beschermd.

Wanneer vangt de ontslagbescherming aan?

De bescherming[2] voor de nieuwe kandidaten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of in de ondernemingsraad (OR) start op dag X-30. De vakbonden moeten hun kandidatenlijst(en) echter pas op dag X+35 indienen. Bovendien bepalen de vakbonden zelf hoe ze u die lijst bezorgen. Dat kan ook via de post. In dat geval is het mogelijk dat u de namen van de kandidaten pas enkele dagen na dag X+35 kent.

Tussen dag X-30 en dag X+35 (of zodra u de kandidatenlijsten ontvangt) zijn dus al uw werknemers beschermd tegen ontslag.

In deze tabel vindt u de mogelijke datums voor die twee dagen terug[3]. Deze datums hangen af van de datum van de sociale verkiezingen die voor uw onderneming werd vastgelegd (dat is dag Y).

Y

11/5

12/5

13/5

14/5

15/5

16/5

17/5

18/5

19/5

20/5

21/5

22/5

23/5

24/5

X-30

12/1

13/1

14/1

15/1

16/1

17/1

18/1

19/1

20/1

21/1

22/1

23/1

24/1

25/1

X+35

17/3

18/3

19/3

20/3

21/3

22/3

23/3

24/3

25/3

26/3

27/3

28/3

28/3

29/3

Weet u op dag X+35 helemaal zeker wie kandidaat is?

Neen, ook na dag X+35 moet u nog opletten!

In bepaalde situaties kunnen de kandidatenlijsten immers nog aangepast worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een kandidaat ontslag zou nemen in uw onderneming.

Pas op dag X+76 is de kandidatenlijst definitief. De dag erna, dat is 13 dagen vóór de verkiezingen, moet u de definitieve kandidatenlijst aanplakken.

Hoe vermijdt u onnodige kosten?

Om te vermijden dat u een mogelijke kandidaat ontslaat, moet u een ontslag vóór dag X-30 betekenen.

Het is de dag van de betekening die van belang is. En niet de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn mag dus gedeeltelijk of zelfs volledig in de beschermingsperiode vallen!

Let op bij een ontslag met een aangetekende brief! Die brief wordt pas de derde werkdag nadat u die verzonden hebt als ontvangen beschouwd. Wil u een werknemer in de drie dagen vóór dag X-30 ontslaan? Neem dan geen risico: ontsla uw werknemer via deurwaardersexploot.

Hebt u al kennis gemaakt met Electa?

Electa, de digitale assistente van Securex helpt u graag verder met al uw vragen over de sociale verkiezingen.

Blijft Electa u toch het antwoord schuldig? Dan helpen onze Legal advisors u verder!

 


[1] De verkiesbaarheidsvoorwaarden worden binnenkort in een ander artikel besproken.

[2] Het volstaat dat een werknemer zich geldig kandidaat stelt om van de ontslagbescherming te kunnen genieten, zelfs indien hij niet verkozen wordt of de sociale verkiezingen uiteindelijk niet doorgaan. We komen in volgende artikels nog op deze ontslagbescherming terug.

[3] In 2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/22/2019