To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Wat als… u geen verkiezingen organiseert?

12/04/2019

Stel u de volgende situatie voor: tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 stelde u gemiddeld 65 werknemers tewerk. U moet dus in mei 2020 sociale verkiezingen organiseren voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Wat als u toch beslist om geen verkiezingen te organiseren en geen CPBW op te richten?

In dat geval kunnen zowel de sociale inspectie als de vakbonden stappen ondernemen om u toch te verplichten verkiezingen te organiseren. U loopt zelfs het risico op een strafrechtelijke vervolging.

Kunnen de vakbonden u dagvaarden als u geen sociale verkiezingen organiseert?

Ja dat kan. Als u de verkiezingsprocedure niet opstart en het wel moest, kunnen de vakbonden u dagvaarden voor de arbeidsrechtbank. Zo kunnen zij u toch verplichten om sociale verkiezingen te organiseren.

Het Hof van Cassatie heeft 30 jaar geleden al geoordeeld dat een dergelijke vordering ook buiten de verkiezingsperiode kan worden ingesteld.

Start de procedure voor de verkiezingen dus tijdig op als u meer dan 50 werknemers heeft. De vakbonden kunnen immers nog tot de volgende verkiezingen vorderen dat u toch verkiezingen organiseert.

Welke maatregelen kan de sociale inspectie nemen?

Ook de sociale inspectie kan tussenkomen als u geen CPBW of ondernemingsraad (OR) opricht. Zij kan u verplichten om alsnog verkiezingen te organiseren en een CPBW en (eventueel) een OR op te richten.

Bovendien loopt u als werkgever het risico op een bijkomende sanctie. Als u geen CPBW of OR opricht, kan u een sanctie van niveau 3 oplopen. Als u geen Europese ondernemingsraad opricht terwijl u dat wel moest doen, kan u dezelfde sanctie opgelegd krijgen.

Strafrechtelijke boete

Bij overtredingen van niveau 3 kan de inspectie een PV opstellen en aan het parket kan overmaken.

Beslist het parket om te vervolgen, dan kan u door de correctionele rechtbank veroordeeld worden tot een boete van 800 tot 8.000 euro[1]. Die boete moet vermenigvuldigd worden met het aantal werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

Voor de onderneming uit ons voorbeeld betekent dit dat zij een boete riskeert van 520.000 euro (65 x 8.000).

Administratieve boete

En wat als het parket beslist om de zaak te seponeren? Is de kous daarmee af?

Neen, in dat geval kan u nog altijd een administratieve geldboete opgelegd krijgen.

De directie administratieve geldboetes van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) kan die opleggen. Ook die boetes kunnen hoog oplopen. U riskeert in dat geval een geldboete van 400 tot 4.000 euro[2]. Ook hier moet de boete vermenigvuldigd worden met het aantal werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

Voor de onderneming uit ons voorbeeld betekent dit dat zij een boete riskeert van 260.000 euro (65 x 4.000).

Conclusie: een verwittigd werkgever is er twee waard!

U moet sociale verkiezingen organiseren? Start de verkiezingsprocedure dan tijdig op!

Zelfs als u bijna zeker bent dat er zich geen kandidaten zullen aanbieden. Blijkt tijdens de procedure dat er effectief geen kandidaten zijn, dan kan u de procedure stopzetten.

Geen verkiezingen organiseren of geen OR of CPBW oprichten, kan een veel duurdere gok zijn.

 


[1] In dit bedrag werd al rekening gehouden met de opdeciemen (x 8)

[2] In dit bedrag werd al rekening gehouden met de opdeciemen (x 8)

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/04/2019