To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De mobiliteitsvergoeding eindelijk officieel

05/07/2018

Na lang wachten is de wet over de mobiliteitsvergoeding vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen[1].  Deze mobiliteitsvergoeding is gebaseerd op het zgn. “cash4car- principe” en treedt retro- actief in werking op 1 januari 2018.

De mobiliteitsvergoeding als “cash4car”

Op basis van dit principe hebben werknemers die lang genoeg over een bedrijfswagen beschikken, de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een som geld. Deze som geld, de zgn. mobiliteitsvergoeding[2], geniet hetzelfde fiscaal en sociaal voordelig statuut als de bedrijfswagen[3].

Wat zijn de spelregels?

De invoering van de mobiliteitsvergoeding is uiteraard aan een aantal voorwaarden verbonden. U leest er alles over in ons artikel van 2 maart en onze nieuwe informatiefiche op Lex4You (deze zal zeer binnenkort gepubliceerd worden op Lex4You onder het dossier “Loon”).

In deze documenten vindt u eveneens meer uitleg over de arbeidsrechtelijke, sociale en fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding.

Over hoeveel cash gaat het eigenlijk?

Bent u ook benieuwd hoeveel de inlevering van uw bedrijfswagen kan opleveren? Aarzel dan niet om een simulatie te maken via onze handige berekeningstool.

Mobiliteit- een moeilijk kluwen vandaag de dag!

“Mobiliteitsvergoeding” , “mobiliteitsbudget”, “cafetariaplan met mobiliteitspijler”,… ze kaderen allemaal in de tussenkomst van de werkgever in het woon- werkverkeer. Maar ziet u het bos ook niet meer door de bomen? Geen nood! Ons artikel van 27 april helpt u ongetwijfeld verder.

 


[1] Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, Belgisch Staatsblad van 7 mei 2018.

[2] Deze bedraagt 20% (of 24% in geval de brandstofkosten van de wagen voor het privégebruik ten laste werden genomen door de werkgever) van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in nieuwe staat.

[3] Met dien verstande dat voor de berekening van het voordeel van alle aard een andere forfaitaire formule gebruikt wordt voor de mobiliteitsvergoeding dan voor de bedrijfswagen, m.n. 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/07/2018