To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De belastingfiches en berichten aan de werkgevers 2015 (inkomsten 2014) zijn beschikbaar

02/16/2015

De belastingadministratie heeft de meeste “Berichten aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing” en de bijhorende belastingfiches ter beschikking gesteld voor wat de inkomsten toegekend in 2014 betreft[1].

Welke fiche voor welke inkomsten?

De verschillende berichten aan de werkgevers geven uitleg over de wijze waarop de fiscale fiches die betrekking hebben op de volgende inkomsten dienen vervolledigd te worden:

  • 281.10 bezoldigingen (van werknemers);
  • 281.11 pensioen
  • 281.12 vervangingsinkomsten (toegekend krachtens de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering);
  • 281.13 werkloosheidsuitkeringen
  • 281.14 vervangingsinkomsten (toegekend door de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen);
  • 281.15 pensioensparen
  • 281.16 wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid;
  • 281.17 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenuitkeringen)
  • 281.18 vervangingsinkomsten - extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag ( voorheen extralegale brugpensioenuitkeringen);
  • 281.20 bezoldigingen van bedrijfsleiders;
  • 281.30 presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsrenten,…
  • 281.50 commissielonen, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen.

Nieuwigheden en wijzigingen

Naast de aanpassing van de jaartallen en de indexering van bepaalde bedragen, werden een aantal richtlijnen die van toepassing waren voor het inkomstenjaar 2013 gewijzigd voor het inkomstenjaar 2014.

Een overzicht van deze wijzigingen vindt u steeds vooraan (tweede pagina) in de betreffende berichten aan de werkgevers.

Wanneer moeten de belastingfiches ingediend worden?

Het merendeel van de fiscale fiches moet elektronisch ingediend worden op uiterlijk 28 februari 2015. De fiscus liet in dit verband weten dat de online applicatie Belcotax-on-web sinds 6 februari 2015 beschikbaar is.

Voor de fiches 281.25, 281.40 en 281.50 is de termijn langer: zij moeten uiterlijk op 30 juni 2015 bij de fiscus toekomen.

Wat doet Securex voor u?

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, dan verzorgen wij de contacten met de belastingadministratie uitgaand van de informatie die u doorgestuurd hebt[2]. U zal dan ook de individuele fiches die bestemd zijn voor uw werknemers op tijd en stond ontvangen.

Controleer zorgvuldig de bedragen die in deze documenten opgenomen zijn in functie van de bedragen die u effectief in de loop van het jaar 2014 toegekend heeft en contacteer ons indien ze niet zouden kloppen.

Meer weten?

Voor bijkomende informatie over de fiscale fiches, kan u onze fiscale fiches “Belastingfiches 281” en “Bericht aan de werkgevers” in Lex4You raadplegen.


[1] U kan deze documenten consulteren en gratis downloaden op de website van de FOD Financiën. Ze worden echter niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

[2] De werkgevers en ondernemingen die bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten zijn, worden verzocht om hun client advisor zo snel mogelijk alle inkomens, voordelen van alle aard, beroepskosten en loonbonussen te bezorgen die zij in de loop van 2014 toegekend hebben.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/16/2015