To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De bedrijfsfiets - Een aantrekkelijk gegeven

05/13/2013

Vele werknemers wonen op korte afstand van het werk, vaak slechts enkele kilometers en dus perfect doenbaar met de fiets. Aangezien werknemers die met de fiets naar het werk komen heel wat voordelen opleveren (minder ziekteverzuim, minder laatkomers, minder parkeerruimte), is het voor werkgevers interessant om woon-werkverkeer met de fiets te promoten. Een van de manieren om dit te doen, is het aanbieden van bedrijfsfietsen.

Wat is een bedrijfsfiets?

Het gaat in feite om het equivalent van een bedrijfswagen, alleen is er hier sprake van een fiets en niet van een wagen.

Het systeem is dus vrij eenvoudig: de werkgever (als eigenaar of leasingnemer) stelt een fiets ter beschikking van zijn werknemer, die deze gebruikt volgens de regels die werden vastgelegd in de onderneming in een zogenaamde “bike policy”.

Behandeling op sociaal en fiscaal vlak

Wanneer de werkgever een fiets ter beschikking van zijn werknemer stelt, levert dat een voordeel van alle aard op voor de werknemer indien hij deze fiets ook voor privédoeleinden gebruikt. Hij zou in principe belast moeten worden op dit voordeel. Dit is echter het mooie van bedrijfsfietsen: de werknemer hoeft helemaal geen belastingen te betalen op het voordeel dat hij geniet. Er is immers uitdrukkelijk voorzien dat het zuiver privégebruik van een bedrijfsfiets vrijgesteld wordt van belastingen voor zover de werknemer de fiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen[1].

Ook op sociaal vlak wordt de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets gunstig behandeld: er moet enkel een voordeel aangerekend worden voor het zuiver privégebruik, exclusief woon-werkverkeer en beroepsverplaatsingen.

Het voordeel in natura is afhankelijk van de prijs van de fiets en het percentage zuiver privégebruik in het totale gebruik. In de praktijk levert dit zeer beperkte bedragen op. Als de werknemer zijn fiets bijvoorbeeld enkel gebruikt om van het station of van thuis naar de werkplaats te rijden en terug, zal er op sociaal vlak geen voordeel in natura ontstaan.

Combinatie met fietsvergoeding

De woon-werkverplaatsingen met een bedrijfsfiets kunnen met een fiscaal en sociaal vrijgestelde vergoeding van 0,22 euro per werkelijk afgelegde kilometer vergoed worden.

Extra voordeel voor werkgevers

De werkgeverstussenkomst in de kosten voor de verplaatsingen met de fiets is volledig aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.

Om het fietsgebruik extra te promoten, heeft de wetgever bovendien voorzien in extra fiscale stimuli voor de werkgevers. Zo zijn de meeste investeringen die men doet om woon-werkverkeer met de fiets te ondersteunen, fiscaal aftrekbaar aan 120%. Het gaat hier bijvoorbeeld om de plaatsing van een fietsenstalling, sanitaire voorzieningen en de aankoop van fietsen en toebehoren (fietsslot, helm, fluojasje,…).

Bovendien bestaan er heel wat initiatieven die de werkgevers ondersteunen bij hun mobiliteitsbeleid, en dit zowel met raad en daad als financieel. Als voorbeeld kunnen we het Pendelfonds (www.pendelfonds.be) en www.mobiliteitsmanagement.be (met handige toolbox) aanhalen. Enig zoekwerk op het internet levert nog meer initiatieven ter zake op. Kies er datgene uit dat bij uw onderneming past!


[1] Ci.RH.242/612.802 (AAFisc nr. 47/2011) van 19 oktober 2011.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/13/2013