To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - De lijsten hebben een nummer!

19/12/2019

Als voorbereiding op de sociale verkiezingen, die om de 4 jaar plaatsvinden, wordt traditiegetrouw een bij loting getrokken nummer toegekend aan de lijsten van de verschillende representatieve werknemersorganisaties (vakbonden). De loting voor de sociale verkiezingen van mei 2020 heeft plaatsgevonden.

Opgelet, niet om het even welke organisatie kan als 'representatieve werknemersorganisatie' worden beschouwd.

Resultaten van de loting

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg liet weten dat de volgende nummers op 13 december bij loting werden getrokken door een onschuldige kinderhand:

  • ACLVB-CGSLB (liberale vakbond): 1;
  • ACV-CSC (christelijke vakbond): 2;
  • ABVV-FGTB (socialistische vakbond): 3;
  • NCK-CNC (Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel): 4.

Wie kan een kandidatenlijst indienen?

Alleen representatieve werknemersorganisaties kunnen een kandidatenlijst indienen. 'Huislijsten' zijn in principe dus uit den boze.

Gewone werknemers

Om representatief te zijn, moet een werknemersorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. In de praktijk worden alleen het ABVV, het ACV en het ACLVB en de erbij aangesloten professionele organisaties als 'representatief' beschouwd.

Kaderleden

De interprofessionele organisaties van kaderleden die voor het hele land zijn opgericht en ten minste 10.000 leden tellen, worden als representatieve organisaties voor kaderpersoneel beschouwd. Er moet hiertoe een aanvraag worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid. De NCK werd sinds 1987 erkend als representatieve organisatie voor kaderpersoneel.

Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'Sociale verkiezingen' op de website van de FOD Werkgelegenheid onder het thema 'Sociaal overleg/Sociale verkiezingen'.

Wanneer moeten de lijsten worden ingediend?

We herinneren eraan dat de lijsten uiterlijk op dag X+35 moeten worden ingediend. Deze datum ligt in de periode van 17 tot 30 maart 2020. De exacte datum van deze fase hangt af van de datum die u hebt gekozen voor het houden van de sociale verkiezingen in uw onderneming. De vakbonden kunnen de lijsten voor het eerst uploaden in de applicatie van de FOD Werkgelegenheid.

Verlies niet uit het oog dat de eventuele kandidaten voor de verkiezingen al vanaf X-30 (periode van 12 tot 25 januari 2020) ontslagbescherming genieten, dus voordat u weet wie op de lijst staat! Meer informatie over deze 'verborgen bescherming' vindt u in ons artikel van 22 november.

We zullen u binnenkort uitvoerig informeren over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om kandidaat te zijn voor de sociale verkiezingen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-12-2019