To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat is een passende dienstbetrekking?

02/08/2012

In het kader van het regeerakkoord werd ook het begrip passende dienstbetrekking geherdefinieerd. Sinds 1 januari 2012 kan een werkzoekende dan ook minder snel een aangeboden job weigeren omdat hij deze niet als geschikt beschouwd[1]. Doet hij dit toch, dan riskeert hij zijn uitkeringen te verliezen.

Afstand tussen woon- en werkplaats

Om na te gaan of een aangeboden job passend is voor de werkzoekende wordt in principe rekening gehouden met de duurtijd van de afwezigheid en van de verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplaats. Het is immers niet de bedoeling dat een werknemer urenlang onderweg is om naar zijn werk te gaan.

Sinds 1 januari 2012 wordt met deze duurtijd evenwel geen rekening meer gehouden indien de afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de werkplaats maximum 60 kilometer bedraagt. Voorheen lag deze grens op 25 kilometer.

Overeenstemming met het aangeleerde beroep

Voortaan wordt een dienstbetrekking slechts tijdens de eerste 5 maanden van werkloosheid als niet passend beschouwd indien zij niet overeenstemt met het aangeleerd beroep, noch met het gewoon beroep, noch met een aanverwant beroep. Voorheen was dit 6 maanden.

Bovendien worden deze 5 maanden ingekort tot 3 maanden indien:

    • de werknemer de leeftijd van 30 jaar niet heeft bereikt;
    • of hij een beroepsverleden heeft van minder dan 5 jaar.
Jongeren of andere werknemers die nog geen lange carrière kunnen aantonen, moeten zich dus flexibeler opstellen bij het zoeken van een job.


[1] Koninklijk besluit van 28 december 2011, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 5de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/08/2012