To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Onbetaalde afwezigheid van uw werknemer? Vergeet het schriftelijk akkoord niet!

15/03/2021

Soms vraagt een werknemer op het laatste moment of  hij om één of andere reden afwezig mag zijn. U gaat daarmee akkoord, maar uw werknemer wil voor de afwezigheid geen vakantiedag gebruiken. Als de afwezigheid ook niet gelinkt kan worden aan het klein verlet of dwingende reden, dan kunt de afwezigheid als onbetaalde toegestane afwezigheid inboeken.

Let dan wel op, want de sociale inspectie aanvaardt niet zomaar dat elke toegestane afwezigheid onbetaald is. U moet aantonen dat uw werknemer u vroeg om afwezig te zijn. Daarom vraagt de inspectie dat u een schriftelijk bewijs van het akkoord kan voorleggen.

 

Welke afwezigheden moeten vastgelegd worden in het akkoord?

Als de inspectie vaststelt dat uw werknemer een dag onbetaald toegestaan afwezig was, moet u kunnen aantonen dat er daarover een akkoord bestond.

De inspectie diensten controleren immers of de volgende voorwaarden vervuld zijn bij een toegestane onbetaalde afwezigheid:

  • De dag onbetaalde afwezigheid kwam er op vraag van de werknemer
  • Het akkoord over de afwezigheid is vóór de afwezigheid schriftelijk vastgelegd en de reden voor de afwezigheid wordt in het document vermeld
  • Op de dag onbetaalde afwezigheid waren er normaal arbeidsprestaties voorzien
  • Als het om deeltijdse werknemers gaat moet ook het afwijkingsregister correct zijn ingevuld en ondertekend

 

Download uw gratis model 

U vindt hier een modelovereenkomst om de onbetaalde afwezigheid correct vast te leggen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-03-2021