To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen 2020 - Nieuwe ontwikkelingen

28/03/2019

Er is momenteel een wetsvoorstel hangende in de Kamer dat de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 wijzigt. Het hierna volgende overzicht van de belangrijkste wijzigingen, is dan ook onder voorbehoud van de aanname van het wetsvoorstel door de Kamer.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen de sociale verkiezingen van 11 tot en met 24 mei 2020 plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte zodra het wetsvoorstel definitief wordt goedgekeurd.

De referteperiode voor de tewerkstellingsdrempel wordt aangepast

Zoals we reeds in ons artikel van 26 februari 2019 aangekondigd hebben, wordt de referteperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel met een kwartaal vervroegd. De referteperiode voor de sociale verkiezingen van 2020 zou dan lopen van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

Deze vervroeging van de referteperiode zal u meer zekerheid geven over de organisatie van de verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen begon de organisatie van de sociale verkiezingen immers reeds vóór het einde van de referteperiode. Het kon dus zijn dat u de verkiezingsprocedure reeds opgestart had terwijl u geen verkiezingen moest organiseren of omgekeerd. Omdat de referteperiode nu afloopt vóór het opstarten van de procedure, loopt u dit risico niet meer.

Elektronisch stemmen uitgebreid

Het zal vanaf nu mogelijk zijn om uw werknemers elektronisch te laten stemmen vanop hun gebruikelijke werkplek of een kiosk binnen uw onderneming. De ondernemingsraad, het CPBW of, als die er nog niet zijn, de vakbondsafvaardiging moeten voorafgaand instemmen met de elektronische stemming. De beslissing om elektronisch te stemmen moet niet meer unaniem genomen worden.

Wat met de uitzendkrachten?

Bij de organisatie van de sociale verkiezingen moet u eveneens rekening houden met de aanwezigheid van de uitzendkrachten in uw onderneming.

Tot de sociale verkiezingen van 2016 moest u enkel rekening houden met de tewerkstelling van de uitzendkrachten voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling. Uitzendkrachten konden immers niet stemmen bij de gebruiker waar ze tewerkgesteld waren. Het huidige wetsvoorstel gaat echter heel wat verder.

Hierna schetsen wij u de impact van de aanwezigheid van uitzendkrachten op de sociale verkiezingen in uw onderneming.

De referteperiode voor de uitzendkrachten wordt eveneens vervroegd

De referteperiode voor de uitzendkrachten voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling voor de sociale verkiezingen van 2020 loopt van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. U zal tijdens deze periode een register moeten bijhouden van de uitzendkrachten die tijdens dat kwartaal in uw onderneming tewerkgesteld zijn.

Geen register voor uitzendkrachten meer indien de drempel bereikt is

Het hangende wetsvoorstel voorziet evenwel in een administratieve vereenvoudiging voor het bijhouden van een register voor de uitzendkrachten in ondernemingen waar de drempel van 100 werknemers in elk geval zal bereikt worden. In dat geval is het niet meer nodig om de tewerkstelling van de uitzendkrachten in een register bij te houden.

De ondernemingsraad moet in het trimester dat de referteperiode voor de uitzendkrachten voorafgaat unaniem vaststellen dat de drempel van 100 werknemers overschreden is. Als deze vaststelling gebeurd is, moet er geen register voor uitzendkrachten meer worden bijgehouden.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zou dit betekenen dat de ondernemingsraad de vaststelling tussen 1 januari en 31 maart 2019 moet doen. Aangezien dat niet meer mogelijk zal zijn, werd er voor deze sociale verkiezingen een overgangsmaatregel aangenomen. Voor de sociale verkiezingen van 2020 kan de ondernemingsraad de unanieme vaststelling doen binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de wet.

Wij houden u natuurlijk verder op de hoogte zodra de wet definitief inwerking is getreden.

Uitzendkrachten krijgen stemrecht bij de gebruiker

De uitzendkrachten die in uw ondernemingen tewerkgesteld zijn, kunnen, indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, stemmen in uw onderneming. Zij krijgen stemrecht bij de gebruiker(s) waar ze tewerkgesteld zijn (geweest) en niet langer bij het uitzendbureau.

Om stemrecht te krijgen moet de uitzendkracht cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 3 maanden ononderbroken of 65 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn bij de gebruiker vanaf 1 augustus 2019;
  • 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn bij de gebruiker tijdens de referteperiode die tussen 11 en 24 februari 2020 aanvangt (naargelang de datum van uw sociale verkiezingen) en eindigt tussen 28 april en 11 mei 2020.
  • U zal dan ook vanaf 1 augustus 2019 moeten bijhouden hoelang elke uitzendkracht bij u werkt. Dit is van belang om correcte kiezerslijsten op te stellen.

De sociale verkiezingen van 2020 zijn reeds begonnen

U moet dan ook nu reeds beginnen met de voorbereidingen van de sociale verkiezingen van 2020. De referteperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels loopt immers reeds enkele maanden. Onze Legal Advisors kunnen voor u de berekening van uw gemiddeld personeelsbestand uitvoeren, zodat u weet of u in 2020 sociale verkiezingen moet organiseren. Een simulatie kan nu al gemaakt worden!

Vanaf 1 april 2019 moet u eventueel ook het register voor de uitzendkrachten bijhouden.

De nieuwe regels zullen extra voorbereidingen vergen. Raadpleeg voor meer informatie onze rubriek Sociaal/Sociale verkiezingen op Lex4You. Om goed voorbereid te zijn, kunt ook onze website raadplegen https://www.securex.be/nl/personeelsbeheer/sociale-verkiezingen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-03-2019