To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat betekent de hogere inflatie voor uw personeelsbudget?

01/10/2021

In augustus 2021 werd de spilindex overschreden. Dat betekent dat de overheidslonen, de lonen uit de non-profitsector en de uitkeringen met 2% verhogen. En volgens de laatste voorspellingen zou de spilindex in juni 2022 opnieuw overschreden worden, met een nieuwe indexering van bovenstaande uitkeringen en lonen als gevolg.

Dat de spilindex zo snel overschreden wordt, is het gevolg van een stijgende inflatie. Corona zorgde voor verstoringen in de toeleveringsketen en ook de grondstoffen- en energieprijzen blijven nieuwe hoogtes opzoeken. Hoewel de overschrijding van de spilindex geen directe impact heeft op de brutolonen in de privésector, heeft de toenemende inflatie dat uiteraard wel.

 

Het leven wordt (opnieuw) duurder

In juni 2021 bedroeg de inflatie 1,63%. In augustus steeg deze tot 2,73%, voornamelijk als gevolg van de sterk gestegen prijzen voor aardgas en elektriciteit. Elektriciteit is nu 17,4% duurder dan een jaar geleden.

 

Inflatie laat zich in elke sector voelen

Als het leven duurder wordt, dan worden op een zeker moment ook de lonen geïndexeerd. Wanneer en met welk percentage de lonen stijgen, daar heeft elke sector een eigen methode voor vastgelegd. De meeste paritaire comités volgen daarom niet het systeem van de nationale spilindex. Maar ze houden dus wel rekening met de inflatie.

Onze tip

De indexprognoses op Lex4You helpen u om in te schatten wanneer u een indexering in uw sector kunt verwachten.

 

Indexprognose in paritair comité 200

In het grootste paritair comité van België, het PC nr. 200, worden de lonen elke jaar op 1 januari geïndexeerd. Daar waar Securex begin dit jaar nog een indexering met 0,95% verwachtte, bedraagt onze prognose momenteel 2,73%.

Voorbeeld: Hendrik

Hendrik heeft op 31 december 2021 een brutoloon van 3.300 euro. Op 1 januari 2022 zal zijn loon met 90,09 euro geïndexeerd worden, op basis van de huidige voorspellingen.

 

Opgelet, het exacte indexpercentage voor PC 200 zal pas eind 2021 met zekerheid bekend zijn. De prognose van 2,37% geeft u een idee, maar het is en blijft een voorspelling.

En hoe zat het ook alweer met die 0,4% ?

Houd er ook rekening mee dat er naast de indexering ook loonsverhogingen op komst zijn. De tweejaarlijkse loononderhandelingen zijn namelijk in september 2021 opgestart en we verwachten heel wat sectoren de maximale marge van 0,4% loonsverhoging volledig zullen invullen.


Die loonsverhoging kan bovendien nog worden aangevuld met een
coronapremie van maximaal 500 euro.

Onze tip

Houd bij het opstellen van uw personeelsbudget voor 2022 zeker rekening met een verhoogd indexpercentage en met de uitkomst van de loononderhandelingen.

 

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen de loonindexering en de loonakkoorden elke dag voor u op. We passen de lonen van uw medewerkers automatisch voor u aan.

 

Heeft u nog vragen over indexering of over de loonakkoorden? Contacteer dan myhr@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-10-2021