To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kan de poetshulp van uw onderneming ook bij u thuis komen poetsen?

01/08/2020

Hebt u ooit overwogen om een poetshulp aan te werven voor uw onderneming? En wou u die poetshulp dan ook bij u thuis laten werken? Let dan op: de kans bestaat dat de sociale inspectie u als natuurlijke persoon als de werkelijke werkgever zal beschouwen.

In dat geval kan die interessante constructie zware financiële gevolgen hebben!

Fiscaal kan dit toch?

Dat is inderdaad zo. Fiscaal kan uw onderneming u een poetshulp ter beschikking stellen. Bij u als bedrijfsleider wordt dan een voordeel van alle aard ingehouden. Dat voordeel wordt forfaitair geraamd op 5.950 euro op jaarbasis voor een voltijdse poetshulp.

Als u die werknemer slechts 1 dag per week bij u thuis laat werken, gaat het om een forfaitair voordeel van alle aard van 1.190 euro op jaarbasis (5.950 x 1/5).

Fiscaal kan dit dus zeer interessant zijn.

Maar hoe staat het op sociaalrechtelijk vlak?

Sociaalrechtelijk is de situatie echter anders dan op fiscaal vlak. Daar moet u ook rekening houden met de wetgeving over de terbeschikkingstelling van werknemers[1].

Het zal immers uw onderneming zijn die de poetshulp aan u ter beschikking stelt. In de arbeidsovereenkomst van uw poetshulp zal uw onderneming dan de werkgever zijn. Dat betekent dat u geen instructies mag geven die een werkgever normaal gezien geeft als de poetshulp bij u thuis komt werken. Dat geldt natuurlijk ook voor uw partner.

Bepaalt u zelf wanneer en hoe uw poetshulp bij u thuis komt poetsen? Dan is de kans groot dat de sociale inspectie bij een controle oordeelt dat u als persoon de werkelijke werkgever van de poetshulp bent en niet uw onderneming.

Dat heeft vergaande gevolgen! U zal immers persoonlijk het loon en de sociale zekerheidsbijdragen voor de poetshulp moeten betalen. Bovendien zal die werknemer wettelijk gezien aan u verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds het begin van de terbeschikkingstelling.

Wat raadt Securex u aan?

Het aanwerven van een poetshulp in uw onderneming en die werknemer ook één of twee dagen per week bij u thuis laten werken, kan fiscaal zeer interessant lijken. Aan die terbeschikkingstelling zijn evenwel belangrijke sociaalrechtelijke risico’s verbonden.

Daarom raden wij u af om uw privé woning op die manier te laten poetsen.

 


[1] Artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van de gebruikers.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2020