To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Arbeidshof Antwerpen: ook kaderleden kunnen deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging

20/01/2021

In sommige sectoren kunnen kaderleden momenteel geen deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging. Dat werd zo vastgelegd in sectorale cao’s. De voorbije jaren vochten de vakbonden dergelijke bepalingen aan voor de arbeidsrechtbanken.

In 2019 verklaarde de arbeidsrechtbank van Antwerpen zich onbevoegd om zich daarover uit te spreken. De vakbonden gingen echter tegen dat vonnis in beroep. Vorige week volgde het arbeidshof van Antwerpen wel het standpunt van de vakbonden.

De bepalingen in de cao van de chemiesector die bepaalden dat kaderleden niet meetelden om het aantal vakbondsafgevaardigden te bepalen, zijn ongeldig.

 

Wat besliste het arbeidshof?

In de chemiesector regelt een cao de samenstelling van de vakbondsafvaardiging. Die cao bepaalt dat er geen rekening moet worden gehouden met de kaderleden om het aantal vakbondsafgevaardigden in de onderneming te bepalen. Bovendien kunnen kaderleden ook geen deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging.

Het arbeidshof van Antwerpen heeft nu geoordeeld dat die bepalingen niet geldig zijn. Er mag dus geen rekening mee worden gehouden.

 

Wat betekent dit voor u?

Als er in uw sector ook cao’s bestaan die verbieden dat kaderleden deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging, is de kans groot dat die bepalingen ook ongeldig zijn.

Toch onderneemt u best zelf nog geen actie. Het is nu aan de sociale partners in uw sector om de bestaande cao’s eventueel te heronderhandelen.

Wilt u weten of uw sector dergelijke cao’s heeft? Check dit dan op Lex4You. Nadat u ingelogd bent, gaat u naar Sectoraal > Paritaire comités. Daar kan u dan op uw paritair comité en “syndicale afvaardiging” zoeken.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-01-2021