To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit in 2018

02/13/2018

Onderstaand geven we u, ter herinnering, de nieuwe toepasselijke regels weer inzake de belasting van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van een woonst en de toebehoren (elektriciteit en verwarming).

Gratis levering van verwarming en elektriciteit: automatische indexatie van de bedragen

Op fiscaal vlak werd het jaarlijks bedrag van het voordeel dat voortvloeit uit de gratis levering van verwarming en elektriciteit aangepast. 

De hieronder vermelde bedragen worden automatisch aan de index van de consumptieprijzen gekoppeld[1].

 

Levering van

Te indexeren basisbedragen in €

Geïndexeerde bedragen 2018 in €

Leidinggevenden en bedrijfsleiders

verwarming

1.245

1.990

elektriciteit

620

990

Andere begunstigden

verwarming

560

900

elektriciteit

280

450

Op sociaal vlak worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op de werkelijke waarde van het voordeel dat voortvloeit uit de gratis levering van verwarming en elektriciteit.

Gratis terbeschikkingstelling van een woonst

In 2018 wijzigt de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Op 1 januari 2018 bedraagt deze coëfficiënt 1,7863.

Meer weten?

Deze formules kunt u ook terugvinden in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen/Huisvesting, verwarming en elektriciteit. Voor meer informatie kunt u uw Legal advisor contacteren.  

 


[1] Artikel 2 in fine van het koninklijk besluit van 23 februari 2012 en artikel 178 § 3, 2° van WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/13/2018