To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Horeca en gratis bemeubelde woonruimte voor studenten

23/06/2021

Nu de horeca volledig open is en klanten vanaf 27 juni met acht aan tafel mogen zitten, gaat u misschien een jobstudent aanwerven in uw zaak. Stel dat uw jobstudent in Brussel woont en uw horecazaak aan de kust ligt, dan wilt u misschien ook tijdelijk gratis een bemeubelde woonruimte ter beschikking te stellen.

Maar hoe wordt dat voordeel behandeld door de fiscus en RSZ? Dat hangt er van af:

 

Uw student woont in één enkele kamer

Als u aan uw student kosteloos een bemeubelde woonruimte aanbiedt, dan ontstaat voor die student een voordeel van alle aard (VAA).

Dat VAA wordt zowel op sociaal als fiscaal vlak forfaitair geraamd op 0,74 euro per dag of 266,40 euro per jaar (bedrag 2021). In dat forfait is niet enkel de huisvesting inbegrepen maar ook de verwarming, de verlichting en het watergebruik.

 

Uw student woont in meer dan één kamer

De situatie is anders wanneer uw student over twee of meer kamers mag beschikken.

 

Fiscale raming

Dit voordeel wordt op fiscaal vlak berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen van het goed. In principe verandert die coëfficiënt jaarlijks en moet het bedrag dus ook worden aangepast. Voor 2021 bedraagt deze coëfficiënt 1,863.

Bovendien verschilt de berekening naargelang het onroerend goed wordt toegekend door een natuurlijke persoon, of een rechtspersoon (vennootschap). Voor de concrete berekening van dat voordeel verwijzen we u naar onze sleutelbedragen op Lex4You.

 

Sociale raming (RSZ)

Op sociaal vlak wordt het voordeel geraamd op basis van zijn huurwaarde.

 

Vergeet de fiscale fiches niet!

Voordelen van alle aard zijn een belastbaar inkomen en moeten dus op de fiscale fiche 281.10 (vak 9b) vermeld worden. De aard van het voordeel wordt aangeduid met een afkorting. Zo staat bijvoorbeeld de letter ‘H’ op de fiscale fiche voor huisvesting.

Niet-naleving van die verplichting kan de toepassing van de bijzondere aanslag geheime commissielonen tot gevolg hebben.

Alles in natura, mag dat?

Neen, er is een belangrijke limiet die u niet uit het oog mag verliezen! Het deel van het loon dat in natura uitbetaald wordt, mag nooit meer bedragen dan:

  • 20% van het totale brutoloon, wanneer één kamer kosteloos ter beschikking wordt gesteld
  • 40% van het totale brutoloon, voor de terbeschikkingstelling aan de werknemer van een huis, een appartement of meerdere kamers
Lees zeker ook onze andere artikelen over studentenarbeid:

 

Bronnen:

  • Artikel 18, 3 van het KB/WIB 1992
  • Bericht in verband met de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2021 – Aanslagjaar 2022, Belgisch Staatsblad van 8 februari 2021

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-06-2021