To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Alcohol en drugs op de werkvloer - Herinnering

23/01/2019

Een vierde van de werknemers drinkt teveel alcohol. Deze vaststelling vloeit voort uit een onderzoek uitgevoerd door Securex. 22% van de Belgische werknemers zeggen dat ze twee tot drie glazen van alcohol per dag drinken.

Als een gevolg van deze vaststelling, komt deze herinnering van wat u moet doen in uw onderneming zeker te pas!

Het preventief alcohol- en drugsbeleid

Sinds 1 april 2010 legt de CAO nr. 100 de verplichting op aan alle werkgevers van de privésector de verplichting op bij de tewerkstelling van een werknemer of stagiair om te voorzien in een preventief alcohol- en drugsbeleid. Overeenkomstig deze CAO moet de werkgever regels bepalen met betrekking tot het informeren, het opleiden en het bijstaan van de werknemers die problemen hebben met het gebruik van alcohol of drugs.

De intentieverklaring

U moet als werkgever een intentieverklaring[1] opstellen. Deze verklaring moet aangepast zijn aan de concrete situatie van uw onderneming (type gevoerde activiteit, veiligheidsfuncties, grootte van de onderneming,…) en aan de maatregelen die u wenst te nemen ten aanzien van uw werknemers als er zich een functioneringsprobleem voordoet dat te wijten is aan alcohol- of drugsconsumptie (bijvoorbeeld het gebruik van een alcoholtest).

U moet ten minste:

  • maatregelen treffen met als doel de werknemers te sensibiliseren omtrent de effecten van het verbruik van alcohol en drugs;
  • de werknemers informeren over het preventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming en
  • de werknemers op de hoogte brengen over de bijstandsmaatregelen waarop ze een beroep kunnen doen.

De intentieverklaring wordt nadien geïntegreerd in het arbeidsreglement.

Concrete maatregelen

Wanneer u concrete maatregelen wenst te nemen om voorlichting te verstrekken over alcohol- en drugsgebruik of om zulke maatregelen te verbieden door een beroep te doen op opsporingstests of door specifieke procedures te voorzien, moet u een gedetailleerde intentieverklaring opstellen. Deze zal in een tweede stap kunnen worden uitgevoerd maar deze stap is wel facultatief.

Volgens de CAO nr. 100 moeten die regels en procedures worden opgenomen in het arbeidsreglement[2]. Die moeten altijd op 5 basisprincipes berusten:

  • preventie (modellen en procedures bestemd voor het voorkomen van het gebruik van drugs en alcohol);
  • regels en akkoorden met betrekking tot het gebruik van drugs en alcohol tijdens de werkuren;
  • procedures voor het aanpakken van elk problematiek gedrag veroorzaakt door het gebruik van drugs en alcohol;
  • procedures die voorzien in de toepassing van zowel aangekondigde als niet-aangekondigde tests en
  • hulp en bijstand aan de personen die een probleem hebben. 

Wat kan Securex voor u doen?

U zult een model van bijlage terugvinden voor uw arbeidsreglement op onze e-shop (intern alcohol- en drugspreventiebeleid). Aarzel niet om contact op te nemen met de psychosociale cel van onze dienst van externe preventiebeleid en bescherming op het werk voor een gespecialiseerde ondersteuning in het kader van de ontwikkeling van uw interne preventiebeleid (health.safety@securex.be).

 


[1] De intentieverklaring is een verplichte bijlage bij het arbeidsreglement. Hiervoor dient de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet te worden toegepast in de mate dat de procedure van sociaal overleg dient gevoerd te worden

[2] In tegenstelling tot wat geldt voor de intentieverklaring is voor de invoering van de concrete maatregelen een wijziging van het arbeidsreglement nodig. Daarbij moet de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement worden toegepast.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-01-2019