To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociaal passief eenheidsstatuut (fiscale vrijstelling): ook erg interessant in coronatijden

08/17/2020

Het sociaal passief werd ingevoerd als compensatie voor de hogere ontslagkost door de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014. In vele gevallen kan deze maatregel tijdelijk een serieuze belastingbesparing opleveren wat positief is voor uw liquiditeitspositie. Zeker in coronatijden waarin de cash flow vaak onder druk komt, frissen we voor u dan ook graag de “spelregels” op.

Hoe werkt het sociaal passief eenheidsstatuut?

Op basis van het sociaal passief eenheidsstatuut kan elke werkgever jaarlijks een stuk van zijn belastbare winsten en baten vrijstellen (als provisie) en dit voor werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut.

Ter herinnering: het eenheidsstatuut trad in werking op 1 januari 2014. Een werknemer die op die dag in dienst trad (en bleef), geeft dus sinds 1 januari 2019 recht op de vrijstelling.

In ons artikel van 28 januari 2020, leest u welke werknemers precies in aanmerking komen en hoe de vrijstelling wordt berekend. Hierna geven we u de hoofdlijnen van de rekenmethode en een voorbeeld.

Hoeveel belasting bespaart u dankzij de vrijstelling?

U mag een bedrag gelijk aan 3 weken loon laten vrijstellen, per begonnen dienstjaar[1] van de werknemer en dit te rekenen vanaf het 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut.

Dit daalt tot één week loon per begonnen dienstjaar vanaf het 21ste dienstjaar in het eenheidsstatuut.

Geen volledig loon, maar een geplafonneerd loon

Om de impact op de Belgische schatkist te temperen, telt in bovenstaande optelsom niet het volledige brutoloon maar wel een geplafonneerde versie[2]:

Resultaat van de optelsom

Wordt vrijgesteld voor:

eerste schijf tot 1.500 euro

100%

alles tussen 1.501 en 2.600 euro

30%

alles boven 2.601 euro

0%

Verdeling van de vrijstelling over 5 jaar

Een tweede tempering is dat u de vrijstelling niet in één keer krijgt, maar in schijven van 20% over vijf opeenvolgende jaren. Wie dus de vrijstelling vraagt vanaf inkomstenjaar 2019, zal dus pas aan het einde van het inkomstenjaar 2023 volledig van het fiscaal voordeel genoten hebben.

Het voorbeeld van Peter

Anna heeft één werknemer in dienst, Peter. Peter trad in dienst op 1 januari 2015 en verdient maandelijks 3.125 euro bruto. Anna wil weten hoeveel belastbare winst ze voor het inkomstenjaar 2020 kan vrijstellen via het sociaal passief eenheidsstatuut.

Aangezien Peter zijn 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut begon op 1 januari 2020, bedraagt de vrijstelling 3 weken bezoldiging.

De bezoldiging waarmee we rekenen, plafonneren we op 1.830 euro (1.500 + (2.600 – 1.500) x 30%)).

Het bedrag van de vrijstelling bedraagt bijgevolg 1.267 euro (1.830 euro X 3 weken/ 13 weken) x 3.

In 2020 kan Anna echter slechts één vijfde van die vrijstelling genieten. De vrijstelling wordt immers gespreid over 5 jaar (1.267 euro/5 = 253,40 euro).

De spreiding van de ontslagkost ziet er dus als volgt uit:

Belastbare periode

2020

2021

2022

2023

2024

Sociaal passief

253,40

253,40

253,40

253,40

253,40

r anciënniteit

Wat doet Securex voor u?

Wilt u van deze vrijstelling genieten? Dan kan Securex voor u een berekening maken, in de vorm van een handig rapport. Dat rapport kunt u vervolgens aan uw boekhouder bezorgen.

Aarzel dan niet en contacteer vandaag nog uw Client Advisor!

 


[1] Het vereiste aantal jaren anciënniteit van de werknemer wordt beoordeeld van datum tot datum en per werkgever.

[2] Er dient dus een referentiebezoldiging bepaald te worden. Deze is gelijk aan het gemiddelde van de bruto maandbezoldigingen (sociale bijdragen inbegrepen) die de werknemer verkregen heeft vanaf het moment waarop de anciënniteitsvoorwaarde van 5 jaar bereikt is. Het gaat bovendien om de normale bezoldiging die regelmatig wordt toegekend (zijn daarom onder meer uitgesloten: vakantiegeld, eindejaarspremie, allerhande variabele verloningen die niet maandelijks worden toegekend,…).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/17/2020