To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van de sociale verkiezingen - Vergeet uw statistische fiche niet op te sturen naar de FOD

04/11/2020

De sociale verkiezingen beginnen maandag 16 november. Van zodra de stemming afgelopen is, moet elke werkgever die een procedure voor de sociale verkiezingen heeft moeten opstarten, de resultaten van deze verkiezingen naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzenden voor het opmaken van statistieken.

 

Wat moet u doen?

Dit gebeurt elektronisch op de webapplicatie die daartoe werd voorzien op de website van de FOD WASO. Om de elektronische statistische fiche in te vullen en te verzenden moeten 3 fases doorlopen worden:

  • ten laatste op X - 60 (basissteekkaart): aanmelding op de webapplicatie en aanduiding van een contactpersoon in de technische bedrijfseenheid; controle van de administratieve gegevens met betrekking tot de juridische entiteit, de technische bedrijfseenheid en het paritair comité;
  • ten laatste op dag X (pre-electorale steekkaart): invoering van de pre-electorale inlichtingen (de verkiezingsdatum, het tewerkgestelde personeel per werknemerscategorie, het aantal mandaten per werknemerscategorie en het aantal ingeschreven kiezers per werknemerscategorie);
  • ten laatste op dag Y (verkiezingssteekkaart): invoering van de verkiezingsinlichtingen (het aantal kandidaten voorgedragen door de werknemersorganisaties, het aantal kiezers die werkelijk deelgenomen hebben aan de stemming, de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten, de kiescijfers per organisatie en ten slotte de gewone verkozenen per organisatie).

Indien u vergeten bent uw statistische steekkaart op de dag van de verkiezingen te versturen, doe het dan zo snel mogelijk!

 

Andere formaliteiten die de verkiezingsprocedure afsluiten

Vergeet ook niet dat u op dag Y ook het PV van het stembureau moet opsturen naar de FOD WASO (u kan dit document ook uploaden via de webapplicatie voorzien voor de sociale verkiezingen).

Tenslotte dient u ten laatste 2 dagen na de stemming (op Y+2) het formulier met het resultaat van de verkiezingen aan te plakken.

Over deze formaliteiten vind u meer informatie in ons artikel van 26 oktober 2020.

 

Meer info?

Indien u meer informatie wenst, kunt u steeds terecht op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of neemt u contact op met uw legal advisor.

 

De sociale verkiezingen… en daarna?

Wat moet er gebeuren na de dag van de sociale verkiezingen? De ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk moeten opgericht of hernieuwd worden.

Securex stelt hiervoor een handig hulpmiddel ter beschikking dankzij onze Starter-kit "sociale verkiezingen": uitnodiging op de eerste vergadering van de 2 organen, huishoudelijk reglement, modellen van oproeping, modellen van notulen… Dit pakket van documenten zal zeer binnenkort beschikbaar zijn op onze e-Shop

 

Wil u alles weten over de bevoegdheden van het CPBW en de ondernemingsraad? Neem dan deel aan onze opleiding gewijd aan deze twee organen. Noteer nu al volgende datum in uw agenda:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-11-2020