To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdskrediet met motief verlengd in PC 200

20/10/2021

Goed nieuws voor werknemers van het PC 200: tijdskrediet met motief blijft mogelijk tot 31 december 2021. De bepalingen over tijdskrediet liepen op 30 juni van dit jaar af, maar zijn nu verlengd. Zo zorgen de sociale partners voor meer rechtszekerheid in afwachting van het resultaat van de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord.

 

Dit is wat het PC 200 is overeengekomen over tijdskrediet met motief

Uw werknemers zullen tussen 1 juli en 31 december 2021 tijdskrediet met motief kunnen aanvragen, onder dezelfde voorwaarden.

 

Wat zijn de sectorale voorwaarden?

Ter herinnering: in uw sector is de toepassing van de bepalingen over tijdskrediet afhankelijk van het akkoord van de werkgever :

  • Voor bedienden die niet tot het uitvoerend personeel behoren
  • Voor bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere werknemer binnen de onderneming wordt uitgeoefend.

Bovendien is de duur van het voltijds of deeltijds tijdskrediet met motief verschillend naargelang van de anciënniteit.

Deze anciënniteitsvoorwaarde is niet van toepassing bij een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5.

Raadpleeg de volgende tabel om de maximumduur van het tijdskrediet na te gaan volgens de gewenste regeling en het motief dat uw werknemer inroept, rekening houdend met zijn anciënniteit.

Maximumduur van het tijdskrediet met motief

Welk motief?

Voltijds of halftijds

1/5

Zorg

  • Maximaal 24 maanden indien minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming
  • Maximaal 51 maanden indien 5 jaar of meer anciënniteit in de onderneming
  • Maximaal 51 maanden

Opleiding

  • Maximaal 24 maanden indien minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming
  • Maximaal 36 maanden indien 5 jaar of meer anciënniteit in de onderneming
  • Maximaal 36 maanden

 

En landingsbanen?

Het Sociaal Fonds van het PC 200 heeft ook beslist de aanvullende uitkering te blijven uitbetalen aan de volgende rechthebbenden en dit zonder verdere formaliteiten en tot 31 december aanstaande.

De volgende personen komen dus tot 31 december 2021 in aanmerking voor deze vergoeding:

  • Bedienden van 60 jaar en ouder die vóór 31 december 2020 hun arbeidsprestaties met 1/5 hebben verminderd in het kader van de landingsbanen (op grond van de cao 103 van de NAR)
  • Bedienden van 55 jaar en ouder die vóór 31 december 2020 hun arbeidsprestaties met 1/5 hebben verminderd in het kader van de landingsbanen (op grond van de cao 137 van de NAR)

Raadpleeg voor meer informatie de website van het Sociaal Fonds van het PC 200.

 

Hoe verloopt het verder?

Uw sector is onderhandelingen gestart met het oog op het sluiten van een sectoraal akkoord voor 2021 en 2022, in principe vóór eind oktober.

Wij houden u via Lex4You en via uw FlasHR-nieuwsbrief op de hoogte van het resultaat van deze onderhandelingen.

 

Bron(nen): 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-10-2021