To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sociale verkiezingen opnieuw van start: vergeet uw nieuwe verkiezingsdatum niet aan te plakken

08/09/2020

De sociale verkiezingen werden uitgesteld en zullen dit jaar van 16 tot 29 november 2020 plaatsvinden. Door dat uitstel moet u een nieuwe datum voor de sociale verkiezingen vastleggen.

In ons artikel van 22 juli kon u lezen dat u die nieuwe datum ook 7 dagen voor de heropstart van de procedure moet bekend maken.

Die datum nadert met rasse schreden! U bereid zich dus best nu al voor.

 

Wanneer moet u de nieuwe verkiezingsdatum bekendmaken?

De datum waarop u dat bericht moet aanplakken hangt af van de nieuwe datum van de sociale verkiezingen in uw bedrijf.

Concreet betekent dit:

Dag van de aanplakking van de nieuwe verkiezingsdatum/ dag X+29 (09/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Nieuwe dag van de verkiezingen/ dag Y (11/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Welke informatie moet u aanplakken?

In het aangeplakte bericht moet u de volgende informatie opnemen:

  • de nieuwe datum van de verkiezingen (dat is dag Y);
  • de nieuwe kieskalender met de correcte datums;
  • de eventuele aangepaste uurregeling.

 

Aan wie moet u de informatie meedelen?

U moet de informatie meedelen aan:

  • Uw werknemers. Dat doet u via aanplakking op papier op dezelfde plaats als waar u het bericht van dag X heeft aangeplakt. U mag de aanplakking op papier vervangen door een elektronische bekendmaking als al uw werknemers tijdens hun werkuren toegang hebben tot dat elektronisch bericht.
  • De vakbonden. Die kan u informeren via de webapplicatie van de FOD WASO. Gebruikt u die applicatie niet, dan moet u het bericht naar de hoofdzetel van de vakbonden versturen.Heeft u op dit moment enkel een vakbondsafvaardiging in uw onderneming? Dan moet u hen ook een kopie van het bericht bezorgen.
  • De FOD WASO. Ook in dit geval kan u gebruik maken van hun webapplicatie. Doet u dat niet, dan moet u het bericht naar het volgende adres versturen:

FOD WASO
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel 

Het is absoluut aan te raden om gebruik te maken van de webapplicatie van de FOD WASO. Zo bent u zeker dat u de documenten niet naar het verkeerde adres verstuurt.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over de procedure voor de sociale verkiezingen? Dan kan u uw Legal Advisor contacteren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-09-2020