To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen 2020: breng uw uitzendkrachten in kaart!

08/09/2019

Eén van de grote nieuwigheden voor de sociale verkiezingen van 2020 is dat uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen bij de klant-gebruiker van het uitzendkantoor

De uitzendkrachten moeten hiervoor binnen een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen bij de gebruiker tewerkgesteld zijn. Deze periode is op 1 augustus 2019 begonnen. Wij raden u dan ook aan om hun tewerkstelling vanaf nu bij te houden.

Welke uitzendkrachten kunnen stemmen bij de gebruiker?

Om te kunnen stemmen bij de gebruiker moet een uitzendkracht cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In de periode van 1 augustus 2019 tot en met dag X, dit is de dag waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (deze datum ligt, afhankelijk van uw verkiezingskalender, tussen 11 en 24 februari 2020)[1], moet de uitzendkracht sedert tenminste drie maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn bij de gebruiker.
  • Indien een uitzendkracht geen 3 maanden ononderbroken tewerkgesteld werd, moet hij in dezelfde periode minstens 65 arbeidsdagen tewerkgesteld worden bij de gebruiker;
  • In de periode die aanvangt tussen 11 en 24 februari 2020 (dag X) en eindigt tussen 28 april en 11 mei 2020[2] (dag X+77), moet de uitzendkracht minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld worden bij de gebruiker. 

De FOD WASO verduidelijkt in haar brochure dat er rekening moet gehouden worden met daadwerkelijke onderbrekingen om te bepalen of een tewerkstelling onderbroken werd of niet.

Als een uitzendkracht steeds met opeenvolgende weekcontracten van maandag tot vrijdag werkt, worden de weekenddagen niet als een onderbreking beschouwd voor de bepaling van het stemrecht. Gewoonlijke inactiviteitsdagen en zon- en feestdagen vormen, nog steeds volgens de FOD, geen daadwerkelijke onderbrekingen.

Tot slot verduidelijkt de FOD eveneens dat de arbeidsdagen voor de bepaling van het stemrecht niet pro rata berekend mogen worden. Dat betekent dat een arbeidsdag waarop een uitzendkracht slechts drie uur tewerkgesteld wordt, meetelt als een volledige arbeidsdag.

Alle uitzendkrachten die aan deze voorwaarden voldoen, hebben stemrecht bij de gebruiker. Dus ook de uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst wordt geschorst!

Wat moet u doen?

Wij raden u aan een overzicht bij te houden van de uitzendkrachten die sinds 1 augustus 2019 in uw onderneming tewerkgesteld zijn. Zij zouden immers stemgerechtigd kunnen zijn in uw onderneming.

U kan hiervoor ook contact opnemen met het uitzendkantoor om de anciënniteit van uw uitzendkrachten tijdens beide referteperiodes te kennen.

Wat kan Securex voor u doen?

Als u nog vragen hebt over het stemrecht van uw uitzendkrachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal Advisor. Hij kan tevens nog steeds een simulatie maken om het gemiddelde van uw werknemers te berekenen.

U kunt ook onze website raadplegen die volledig aan de sociale verkiezingen gewijd is en ontmoet Electa, onze chatbot, die op veel van uw vragen over dit onderwerp een antwoord heeft.

 


[1] Dit is de wettelijke bepaling. De FOD WASO geeft in haar online brochure aan dat de einddatum 1 dag vroeger valt, en tussen 10 en 23 februari 2020 ligt. Wij raden u aan met beide datums rekening te houden.

[2] Dit is de wettelijke bepaling. De FOD WASO geeft in haar online brochure aan dat de einddatum 1 dag vroeger valt, en tussen 27 april en 11 mei 2020 ligt. Wij raden u aan met beide datums rekening te houden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/09/2019