To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Waals Gewest: nieuwe steunmaatregelen voor de zogenaamde "minder essentiële" sectoren en voor vzw’s

03/12/2020

De coronaviruscrisis zet door. De Waalse regering heeft daarom twee aanvullende steunmaatregelen genomen. De eerste is gericht op de minder essentiële sectoren die sinds 2 november zijn gesloten en de tweede op vzw’s.

 

Bedrijven en zelfstandigen in "minder essentiële" sectoren

Sectoren die zogenaamd minder essentieel zijn, zoals de kleinhandel, kappers, schoonheidsspecialisten, reisagentschappen, bioscopen, moesten hun deuren sluiten vanaf 2 november 2020.

De Waalse regering besliste een vergoeding van 2.250 tot 6.750 euro toe te kennen om de economische gevolgen van de sluiting te beperken voor de getroffen zelfstandigen en bedrijven, waarvan u hier de lijst vindt.

De steunbedragen worden als volgt verdeeld:

0 VTE

1 tot 4 VTE

5 tot 9 VTE

10 en meer VTE

2.250 euro

3.750 euro

5.250 euro

6.750 euro

Voor de sectoren die in aanmerking komen kan deze forfaitaire vergoeding worden gecumuleerd met de maatregel op basis van het omzetverlies. Voor de maatregel op basis van het omzetverlies besliste de regering de mogelijkheid te bieden het 4e kwartaal ter vervanging van het 3e kwartaal te laten gelden voor de berekening van het omzetverlies in situaties waarin het 3e kwartaal niet in aanmerking kan worden genomen (bijvoorbeeld vanwege het seizoensgebonden karakter van een activiteit).

 

Vzw’s

De Waalse regering werkte een steunmaatregel uit voor vzw’s die een economische activiteit uitoefenen. De regeling maakt een onderscheid tussen vzw’s die actief zijn in door de crisis getroffen sectoren en vzw’s die actief zijn in volledig gesloten sectoren.

 

Vzw’s die economische activiteiten uitoefenen in door de crisis getroffen sectoren

De steunmaatregel houdt rekening met zowel de omzet van de commerciële activiteiten van de vzw’s als met hun omvang (VTE).

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, moeten verenigingen zonder winstoogmerk aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • bedoeld worden in Boek 9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  • btw-plichtig zijn;
  • ten minste 1 en minder dan 250 personen (in VTE) tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst;
  • een economische activiteit uitoefenen, d.w.z. een activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;
  • een maatschappelijk doel van economische en commerciële aard hebben;
  • beschikken over overheidsfinanciering die niet meer dan 50% bedraagt, exclusief tewerkstellingssteun, op basis van de goedgekeurde rekeningen voor 2019;
  • een omzetverlies voor haar commerciële activiteiten in het 3e kwartaal van 2020, of bij gebrek daaraan in het 4e kwartaal van 2020, aantonen dat gelijk is aan of groter dan 60% van de omzet van het 3e kwartaal van 2019, of bij gebrek daaraan van het 4e kwartaal van 2019, op basis van de btw-aangifte;
  • geen Covid-steun hebben ontvangen die in het kader van de Covid-19-crisis door een andere deelentiteit werd toegekend voor een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag van de steun.

U vindt de lijst van de betrokken vzw’s hier.

De financiële steun wordt berekend tegen 30% van de omzet voor de commerciële activiteiten in de referentieperiode juli - september, op basis van de btw-aangifte voor het 3e kwartaal (of bij gebrek daaraan, het 4e).

De steunbedragen worden als volgt verdeeld:

Minimumbedrag van de steun

Bovengrens 1 (0 VTE)

Bovengrens 2 (1 tot 9 VTE)

Bovengrens 3 (10 < 50 VTE)

Bovengrens 4 (50 VTE en meer)

3.000 euro

5.000 euro

10.000 euro

20.000 euro

40.000 euro

 

Vzw’s die een economische activiteit uitoefenen in een volledig gesloten sector

Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen vzw’s die sinds 19 oktober 2020 zijn gesloten en vzw’s die sinds 2 november 2020 zijn gesloten.

 

Vzw’s gesloten sinds 19 oktober 2020

De financiële steun gaat van 3.000 tot 9.000 euro en wordt toegekend aan vzw’s die aan de bovenstaande toekenningsvoorwaarden voldoen en deel uitmaken van de sectoren waarvan u de lijst hier vindt.

De steun wordt als volgt verdeeld naargelang van de omvang van de vereniging:

0 VTE

1 tot 4 VTE

5 tot 9 VTE

10 en meer VTE

3.000 euro

5.000 euro

7.000 euro

9.000 euro

 

Vzw’s gesloten sinds 2 november 2020

De financiële steun gaat van 2.250 tot 6.750 euro en wordt toegekend aan vzw’s die aan de bovenstaande toekenningsvoorwaarden voldoen en deel uitmaken van de zogenaamde ‘niet-essentiële’ sectoren.

De steun wordt als verdeeld naargelang van de omvang van de vereniging zonder winstoogmerk:

0 VTE

1 tot 4 VTE

5 tot 9 VTE

10 en meer VTE

2.250 euro

3.750 euro

5.250 euro

6.750 euro

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-12-2020