To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geen verzaking aan regularisaties na pensioen meer mogelijk vanaf 2019

12/13/2018

Sinds de hervorming van de bijdragen in 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf. Zo worden de sociale bijdragen van 2018 berekend op het belastbaar beroepsinkomen van 2018. Dat inkomen is echter pas gekend in 2020. Zolang het inkomen van 2018 niet gekend is, betaalt u een voorlopige bijdrage, die berekend wordt op uw inkomen van drie jaar geleden, van 2015 dus.

 

Een gevolg van die hervorming is dat zelfstandigen nog regularisaties zullen ontvangen na de stopzetting van hun activiteiten wanneer hun inkomen een stuk lager is en ze die regularisatie meestal niet meer optimaal fiscaal in mindering kunnen brengen. Om daaraan tegemoet te komen, kunnen zelfstandigen die met pensioen gaan en hun activiteit stopzetten, ervoor kiezen om hun bijdragen voor de laatste drie jaar niet meer te laten regulariseren en dus te verzaken aan de regularisaties.

 

Dit uitzonderingssysteem loopt af op 1 januari 2019 en zal niet verlengd worden.

 

De FOD heeft besloten om de mogelijkheid tot verzaking aan de regularisaties na de pensionering niet te verlengen na 1 januari 2019.

 

De wetgeving bepaalt dat de specifieke regeling geldt voor aanvragen die uiterlijk op 1 januari 2019 worden gedaan naar aanleiding van pensioenen die uiterlijk op 1 januari 2019 ingaan.

 

Zelfstandigen kunnen dus vanaf 2 januari 2019 niet langer vragen om te verzaken aan de regularisaties die doorgevoerd worden na hun pensionering.

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 12/13/2018