To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het Vlaams opleidingsverlof: vanaf 1 september ook voor blended leren!

26/08/2020

Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Volgende week is het zover! Dat betekent ook dat het Vlaams opleidingsverlof aan haar tweede schooljaar begint.

Net zoals bijna overal heeft het coronavirus ook hier zijn impact. Tot het schooljaar 2019-2020 moesten werknemers fysiek aanwezig zijn in de les om voor dat lesuur recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof. Dat is nu niet langer het geval.

De Vlaamse regering heeft die regels versoepeld[1] en alle opleidingsverstrekkers kunnen vanaf de start van het nieuwe schooljaar blended leren aanbieden. Deze versoepeling geldt enkel voor schooljaar 2020-2021. Dat loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021.

Wat is blended leren?

De opleidingsverstrekkers kunnen een systeem van blended leren aanbieden. Er worden dan lessen aangeboden die bestaan uit een combinatie van:

  • fysieke lessen waarbij de studenten in een klaslokaal aanwezig zijn (een face-to-face-aanbod) en
  • een online gedeelte. 

De opleidingsverstrekker maakt daarbij gebruik van een specifiek systeem waarmee het leerproces wordt ondersteund. Hij moet ook de leerevolutie opvolgen.

De contacturen worden zijn dus niet beperkt tot de fysieke aanwezigheid van de leerlingen of de studenten. De studenten kunnen nu ook digitaal aanwezig zijn.

Wordt de opleidingstijd ook versoepeld?

Neen, dat is niet het geval. Net als bij het “klassieke” Vlaams opleidingsverlof moet een opleiding die via blended leren wordt aangeboden, ook minstens 32 uur opleidingstijd tellen.

Als de opleidingsverstrekker een bepaalde opleiding via blended leren wil aanbieden moet hij bij de aanvraag aangeven hoe hij de leerdoelstellingen zal opvolgen.

Hiervoor moet u als werkgever niets doen. Als de opleiding die uw werknemer wil volgen in de opleidingsdatabank opgenomen is, kan u ervan uit gaan dat de opleiding goedgekeurd is.

Hoe wordt de nauwgezetheid opgevolgd?

Een werknemer die gebruik maakt van het Vlaams opleidingsverlof moet de opleiding nauwgezet volgen. Concreet betekent dat:

  • voor opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen, mag de werknemer niet meer dan 10% ongewettigd afwezig zijn op jaarbasis. Als er een eindbeoordeling voorzien is, moet de werknemer daaraan deelnemen;
  • voor opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen, moet de werknemer deelnemen aan de eindbeoordeling.

Die regels worden niet gewijzigd voor opleidingen die via blended leren worden aangeboden. De werknemer moet ook in dat geval een attest van de opleidingsverstrekker kunnen voorleggen. Die laatste verklaart in het attest dat de werknemer het leerproces heeft doorlopen.

Wat doet Securex voor u?

Wilt u ondersteuning bij de aanvragen en de opvolging voor het Vlaams opleidingsverlof van uw werknemers? Dan kan u bij ons terecht op sss.service.operations.noord@securex.be.

 


[1] Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, Belgisch Staatsblad 24 juli 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-08-2020