To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Leerling en student: de RSZ wijzigt opnieuw haar standpunt!

04/29/2019

Studenten in een systeem van alternerend leren en werken zullen tijdens de maanden juli en augustus 2019 toch bij hun stagegever een vakantiejob kunnen uitoefenen. De RSZ heeft immers haar standpunt in deze materie opnieuw gewijzigd.

Opheffing van het verbod op studentenarbeid voor alternerende opleidingen

Studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of die onderwijs met een beperkt leerplan volgen, mogen geen studentenovereenkomst sluiten. Een studentenovereenkomst is echter wel mogelijk voor:

  • de studenten die enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen, maar enkel gedurende de perioden van de schoolvakanties;
  • de studenten die een systeem van alternerend leren en werken volgen, dat, enerzijds, bestaat uit een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en, anderzijds, uit een praktische opleiding op de werkplek.
Voor wie?

Deze regel geldt voor alle stelsels van alternerend leren en werken van de verschillende gefedereerde entiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren die een overeenkomst van alternerende vorming (“contrat de formation en alternance” in Franstalig België) of een overeenkomst voor een alternerende opleiding (in het Vlaams Gewest) volgen. 

Onder welke voorwaarden?

Om een jongere die een alternerende opleiding volgt als student te werk te stellen, moeten een aantal voorwaarden in acht genomen worden:

  • de jongere moet als student tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever, om verwarring met zijn leerwerkplek te vermijden;
    • Opgelet, de RSZ zal in zijn administratieve instructies evenwel opnieuw preciseren dat deze voorwaarde niet geldt voor de zomermaanden (juli en augustus). De jongere kan dus tijdens die maanden ook bij zijn stagegever een vakantiejob doen;
  • de jongere mag enkel als student worden tewerkgesteld gedurende de dagen dat hij geen theoretisch onderwijs of theoretische opleiding moet volgen, of niet aanwezig moet zijn op de werkvloer;
  • de studentenarbeid is uitsluitend mogelijk indien de jongere niet geniet van een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering. Eens iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, is studentenarbeid niet meer mogelijk[1].

De RSZ zal hierover eind mei een nieuwe tussentijdse instructie publiceren.

 


[1] Leefloon valt hier niet onder, aangezien het in de praktijk voorkomt dat jongeren die een dergelijke uitkering ontvangen door de OCMW’s worden gevraagd om als jobstudent te werken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/29/2019