To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Burn-out coaches in bedrijven – Waar staan we?

09/27/2017

Zoals aangekondigd in het federale zomerakkoord, wil de regering de gezondheid van de werknemers vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico's binnen de bedrijven. Daarvoor wil zij de volgende twee maatregelen invoeren:

  • een "recht op de-connectie", wat een betere scheiding tussen de professionele en de privéomgeving mogelijk moet maken;
  • een verplichting voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers om een burn-outcoach aan te stellen.

Deze maatregelen zouden op 1 januari 2018 in werking moeten treden. 

Wie zal in aanmerking komen om de functie van Burn-Out coach uit te oefenen ? 

Dat is nog niet duidelijk. Hoewel de principes vastgelegd zijn, moet dit politiek akkoord nog in wetteksten gegoten worden. 

Kennis, expertise, opleiding , … Welke skills moet de Burn-Out coach hebben?

Deze mensen zullen betrokken zijn bij de risicoanalyse en de uitvoering van beleids- en preventiemaatregelen.

Als essentiële actor in de burn-out problematiek, stellen wij nu al opleidingen voor en tevens actiepunten, bestemd voor de organisaties, de managers, de interne preventieadviseurs en elke andere betrokken interne medewerker. Voor de kosten die hieraan verbonden zijn, kan de werkgever preventie-eenheden gebruiken.

Topics

  • Hoe burn-out beter begrijpen?
  • Hoe een beleid rond preventie en beheersing van stress op het werk uitwerken?
  • Hoe stresssignalen (bij u en uw medewerkers) detecteren, herkennen en preventief reageren, voor een Burn-Out zich manifesteert?
  • Individuele bewustmaking – burn-out preventie (op basis van een actieplan),…

 

We houden u verder op de hoogte.

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 09/27/2017