To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Afbetalingsplan RSZ: ook voor 3de en 4de kwartaal 2020

01/09/2020

Werkgevers met financiële moeilijkheden vanwege de sanitaire crisis zullen ook de toepassing van een afbetalingsplan kunnen aanvragen voor het 3de en het 4de kwartaal van 2020. Er bestaan twee mogelijkheden.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Zoals de RSZ het verduidelijkt, geldt het klassiek minnelijk afbetalingsplan voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 maandelijkse betalingen met toepassing van sancties van laattijdigheid. Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Bijzonder ‘corona’ afbetalingsplan

Vanwege de crisis heeft het koninklijk besluit nr. 17 bovendien een uitstel van betaling voorzien via een bijzonder afbetalingsplan voor de bijdragen van het 1ste kwartaal van 2020, voor de afrekening van het vakantiegeld 2019 en voor de bijdragen van het 2de kwartaal van 2020.

Wij vernemen dat deze maatregel ook gebruikt zal kunnen worden voor het 3de en het 4de kwartaal van 2020. U kan de aanvraag indienen via de portaalsite van de RSZ.

Opgelet, het betreft hier niet het uitstel van betaling. Deze maatregel, die van toepassing is op bepaalde bijdragen en geldt tot 15 december 2020, werd niet verlengd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-09-2020