To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De lichte vracht en haar fiscale voordelen

02/02/2018

De lichte vracht, ook wel ‘utilitair voertuig genoemd’, biedt tal van fiscale voordelen. Om als lichte vracht in aanmerking te komen, dient het voertuig wel aan een reeks voorwaarden te voldoen (in het bijzonder om de ‘echte’ van de ‘valse’ lichte vracht te onderscheiden). Een overzicht van de principes ter zake.

Wat wordt verstaan onder de ‘echte’ of ‘fiscale’ lichte vracht?

De definitie van lichte vracht werd opgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De fiscus vond deze definitie echter te ruim en beperkte de toepassing ervan door een onderscheid te maken tussen de ‘echte’ en de ’valse’ lichte vracht.

Een ‘echte’ lichte vracht voldoet aan de volgende voorwaarden[1]:

 • het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen;
 • de toegelaten massa bedraagt niet meer dan 3500 kg;
 • de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (= afstand tussen de twee wielassen) bedraagt minsten 50%;
 • de laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels; als het een bestelwagen betreft, gelden er bijkomende voorwaarden m.b.t. de cabine en het tussenschot.

Voertuigen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, genieten van een gunstiger fiscaal stelsel dan personenauto’s.

Welke voertuigen komen concreet in aanmerking?

Momenteel vallen nog 4 categorieën van auto’s onder het fiscaal gunstig stelsel van de lichte vracht, met name de pick-ups met zowel een enkele als een dubbele cabine en de bestelwagens met een enkele of een dubbele cabine[2].

Hoe worden bovenvermelde voorwaarden beoordeeld?

Voor de beoordeling van deze voorwaarden baseert de fiscus zich op de vaststelling van de technische keuring. Elk bedrijfsvoertuig moet bij zijn inverkeerstelling immers een technische controle ondergaan.

Let op! Hoewel een voertuig perfect een lichte vracht kan zijn voor wat de DIV (Dienst Inschrijving van voertuigen) betreft[3], is dit voor de technische keuring (fiscaal) niet steeds het geval.

Daardoor vallen de meeste monovolumes, terreinwagens en luxe 4x4’s (valse lichte vracht) fiscaal gezien niet (meer) binnen de categorie van ‘echte’ lichte vracht.

Een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen tussen de ‘echte’ en de ‘valse’ lichte vracht vindt u terug in onze samenvattende tabel.

Voordeel van alle aard in functie van de werkelijke waarde

In tegenstelling tot bij gewone bedrijfswagens wordt het voordeel van alle aard dat ontstaat door de terbeschikkingstelling van een lichte vracht door de werkgever, niet forfaitair geraamd, maar wel op basis van de werkelijke waarde die het ter beschikking gestelde voertuig heeft voor de begunstigde.

Deze raming komt overeen met het bedrag dat deze begunstigde in normale omstandigheden zou hebben betaald om hetzelfde voordeel te genieten. De kostprijs voor de werkgever is in principe van ondergeschikt belang.

Wat zijn de fiscale voordelen van de ‘echte’ lichte vracht?

Naast bovenvermelde afwijking (berekening voordeel van alle aard op basis van werkelijke waarde), geniet de echte lichte vracht tal van fiscale voordelen. Onderstaande opsomming geeft hiervan een beknopt overzicht:

 • geen belasting op inverkeerstelling;
 • een lagere verkeersbelasting in bepaalde gevallen (regels verschillend per gewest)[4];
 • beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar, inclusief brandstofkosten;
 • recht op investeringsaftrek in geval van een eenmanszaak;
 • recht op versnelde (degressieve) afschrijving;
 • bijkomende kosten bij de aankoop mogen in één keer afgeschreven worden;
 • 100% btw aftrekbaar (dit is maar 50% voor personenauto’s).

RSZ - De lichte vracht ook sociaal voordelig

Sinds 2014 heeft de RSZ zijn richtlijnen inzake de CO2-bijdrage op bedrijfsvoertuigen verregaand versoepeld. Daardoor zal er voor utilitaire voertuigen, naast bovenvermelde fiscale voordelen, in vele gevallen ook geen CO2-taks meer verschuldigd zijn.

Woon- werkverplaatsingen met een utilitair voertuig worden sinds die datum immers niet meer als privéverplaatsingen beschouwd (tenzij wanneer het utilitair voertuig ook voor pure privéverplaatsingen gebruikt wordt). Meer informatie hierover vindt u in onze artikels van 18 maart 2015 en 4 september 2015 op Lex4You. Bovendien biedt volgend schema u ook een handig overzicht.

Wenst u meer informatie over de lichte vracht?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal Advisor.

 


[1] Indien een bepaalde versie van een voertuig voldoet aan deze voorwaarden, betekent dit niet automatisch dat andere modellen of aangepaste versies ook aan de voorwaarden voldoen. In principe moet per voertuig nagegaan worden of aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

[2] De kenmerken waaraan deze voertuigen moeten voldoen, vindt u terug op de website van de FOD financiën.

[3] Als de lengte van de laadruimte tenminste 30 procent van de wielbasis bedraagt, spreken we verkeerstechnisch gezien van een lichte vracht.

[4] Klik hier voor meer informatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/02/2018