To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Waals Gewest: steunplan voor de toeristische sector

07/12/2020

De toeristische sector wordt niet gespaard door de coronaviruscrisis. Daarom heeft de Waalse regering een tweede steunprogramma voor deze sector gelanceerd.

Het steunplan kent drie soorten financiële steun toe.

 

Financiële steun

Toegelaten toeristische bezienswaardigheden

Dit is financiële steun voor de kosten van onderhoud en instandhouding van de infrastructuur tijdens de periode van verplichte sluiting of van beperkte toegankelijkheid voor het publiek, met name van 1 november tot 13 december 2020.

De vergoeding wordt berekend op basis van het bezoekersaantal in 2019 met een forfaitair minimumbedrag van 500 euro en een maximumbedrag van 25.000 euro.

Verenigingen voor sociaal toerisme

Deze steun wordt ook toegekend voor de kosten van onderhoud en instandhouding van de infrastructuur tijdens de periode van verplichte sluiting of van beperkte toegankelijkheid voor het publiek, met name van 3 november tot 13 december 2020. De steun wordt vastgesteld op basis van het aantal bedden van het verblijf.

Vakantiewoningen en gemeubileerde accommodatie

Deze maatregel geldt voor vakantiewoningen en gemeubileerde accommodatie met een basiscapaciteit van meer dan tien personen. Per betrokken verblijf wordt een forfaitair bedrag van 2.500 euro toegekend.

 

Hoe aanspraak maken op deze steun?

De toeristische operator moet op 24 november 2020 zijn toegelaten door het Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT).

Het CGT neemt contact op met de betrokken operatoren, die de informatie via gepersonaliseerde e-mail en brief ontvangen tussen dinsdag 24 en donderdag 26 november. Bij die zendingen wordt een vooraf ingevuld aanvraagformulier gevoegd. Het ondertekende formulier moet uiterlijk tegen maandag 7 december via e-mail of gewone brief naar het CGT worden gestuurd.

 

Bron:

  • Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 56 van 23 november 2020 houdende een tweede golf van ondersteuningsprogramma's voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-12-2020