To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De berichten inzake sociale verkiezingen moeten aangeplakt blijven

05/23/2016

Uw sociale verkiezingen zijn achter de rug? Opgelet, de berichten aangeplakt tijdens de verkiezingsprocedure mogen niet onmiddellijk afgehaald worden! Hierna lichten we toe wat de wet voorziet inzake de termijnen van aanplakking en bewaring van de verkiezingsdocumenten.

Einde van de aanplakking van de uitslag op Y+86

Uiterlijk twee dagen na de stemming (dag Y + 2, tussen 11 en 24 mei 2016 in functie van de datum van uw sociale verkiezingen) moet u het bericht aanplakken met het verkiezingsresultaat en de samenstelling van de ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), met de werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers inbegrepen.

Dit bericht moet aangeplakt blijven tot Y+86 (tussen 3 en 16 augustus 2016, in functie van uw verkiezingskalender).

Einddatum van de aanplakking van de andere berichten op Y+17

De volgende berichten moeten aangeplakt blijven tot Y+17 (tussen 26 mei en 8 juni 2016, in functie van uw verkiezingskalender):

  • verkiezingsdatum;
  • verkiezingskalender;
  • neerlegging van de kiezerslijsten;
  • kandidatenlijsten;
  • samenstelling en verdeling van de stembureaus;
  • overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen.

Na deze datum en tot Y+86 moeten deze berichten nog ter beschikking gesteld worden van de werknemers op hun eenvoudig verzoek.  Een bericht dat de plaats aangeeft waar deze berichten kunnen geraadpleegd worden moet aangeplakt worden op een zichtbare en toegankelijke plaats.

Het bewaren van de verkiezingsdocumenten tot Y+25

De verkiezingsdocumenten zijn de documenten die u op Y+1 ontvangen heeft in een verzegelde omslag.  U moet deze bewaren tot de dag Y+25 (tussen 3 en 16 juni 2016, in functie van uw verkiezingskalender), tenzij een beroep is ingesteld tegen uw verkiezingsresultaten. In dat geval moet u deze omslag afgeven aan de rechtbank.

Om uw OR en/of CPBW op te richten: bestel onze Starterskit!

Na de sociale verkiezingen moeten de ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) opgericht of hernieuwd worden.

Securex stelt hiervoor een handig hulpmiddel ter beschikking dankzij onze Starterskit "sociale verkiezingen": uitnodiging op de eerste vergadering van de 2 organen, huishoudelijk reglement, modellen van oproeping, modellen van notulen… Dit pakket van documenten is beschikbaar op onze e-Shop

Maar ook…

Wil u alles weten over de bevoegdheden van het CPBW en de ondernemingsraad? Neem dan deel aan onze opleiding gewijd aan deze twee organen. Noteer nu al volgende data in uw agenda:

  • 6 juni te Antwerpen;
  • 14 juni te Gent;
  • 17 juni te Kortrijk.

Schrijf u in via www.securex.be/sociale-verkiezingen!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/23/2016