To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sensibiliseer uw werknemers over de gevaren van phishing mails!

30/08/2019

Recent heeft de FOD WASO op haar website gewaarschuwd dat fraudeurs via phishing mails in naam van de FOD aan gevoelige informatie proberen te raken. Met dergelijke mails proberen fraudeurs persoonlijke of bedrijfsinformatie en zelfs bankgegevens in handen te krijgen.

Vaak wordt er in de mails gevraagd om bepaalde bestanden te openen of op links in de mail te klikken. Zo proberen de fraudeurs gegevens te verzamelen of malware op de computer of het netwerk te installeren.

Als uw werknemers phishing mails ontvangen en daar via het netwerk van de onderneming op zouden ingaan, kan dit dan ook ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Onlangs nog heeft een onderneming tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht moeten aanvragen nadat ze het slachtoffer was geworden van een cyberaanval.

Het is dus van groot belang om uw werknemers te sensibiliseren over de gevaren van dergelijke mails. Dat kan niet alleen uw onderneming ten goede komen, maar het kan uw werknemers ook thuis veel problemen besparen.

Hoe sensibiliseert u uw werknemers?

Het is zeer belangrijk om uw werknemers duidelijk uit te leggen wat phishing mails zijn en waarom het gevaarlijk is om te doen wat in de mails gevraagd wordt.

U herhaalt de communicatie over dergelijke mails best enkele malen per jaar. Problemen met dit type mails komen vaak in het nieuws of de kranten. Die nieuwsberichten zijn dan ook een ideale aanleiding om uw werknemers te informeren over de gevaren.

Vergeet ook uw nieuwe werknemers niet! Het kan nuttig zijn om informatie over die mails in het welkomstpakket van uw nieuwe werknemers op te nemen.

Als u weet dat er phishing mails circuleren, waarschuwt u uw werknemers hiervoor best zo snel mogelijk. U kan ook altijd een intern e-mailadres als meldpunt voor dergelijke mails creëren.

Waar kan u pogingen tot phishing melden?

U kan uw werknemers altijd adviseren om phishing pogingen te melden via het mailadres suspect@safeonweb.be. Safe on Web maakt deel uit van het Belgische Centre for Cyber Security.

Op hun website vind u nog bijkomende tips om correct om te gaan met alle vormen van cybercriminaliteit.

Als een poging tot phishing ondanks uw inspanningen toch geslaagd zou zijn, legt u best zo snel mogelijk klacht neer bij de politie. U kan nadien ook een verklaring van benadeelde persoon afleggen bij het parket. Op die manier wordt u onder andere op de hoogte gehouden als er een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-08-2019