To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat moet u aan uw student betalen? Volg deze stappen

28/05/2021

Hoeveel loon uw student minimaal moet krijgen, hangt af van het paritair comité (PC) waartoe uw onderneming behoort.

 

Sectorgebonden

Meestal is het de sector die bepaalt wat de geldige minimumlonen zijn. Op sectorniveau zijn vaak aparte regels voorzien voor de jongeren.

In een groot deel van de sectoren bestaan er zelfs specifieke studentenlonen[1]. Dit is onder meer het geval in de paritaire comités nr. 118.03, 124, 149.010, 200, 207, 220, 226, 302,  307 en 310.

Wilt u weten of er in uw sector een studentenloon bestaat, of wilt u de modaliteiten ervan kennen? Ga dan naar de rubriek Sectoraal > Paritaire comité’s > Barema’s – Studenten of naar Sectoraal > Barema’s en bedragen voor de actuele bedragen of percentages.

 

Interprofessioneel

Indien er niets voorzien is in uw sector, dan is het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) van toepassing, op voorwaarde dat de student voor minstens 1 maand aangeworven wordt.

 

Stappenplan

Situatie op sectorniveau

Student jonger
dan 21 jaar

Student van 21 jaar
en ouder

Stap 1

Bestaat er een studentenloon of bestaan er degressiviteitspercentages voor studenten op het niveau van uw sector?

Ja ► Zie barema. Opgelet, ga na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt

Neen ► Ga naar Stap 2

Ja ► Zie barema. Opgelet, ga na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt

Neen ► Ga naar Stap 3

Stap 2

Bestaan er degressiviteitspercentages voor jongeren op het niveau van uw sector?

Ja ► Zie barema. Opgelet, ga na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt

Neen ► Ga naar Stap 3

Niet van toepassing

Stap 3

Is er een barema op het niveau van uw sector?

Ja ► Zie barema. Opgelet, ga na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt

Neen ► Ga naar Stap 4

Ja ► Zie barema. Opgelet, ga na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt

Neen ► Ga naar Stap 4

Stap 4

Bestaat er een sectoraal GMMI?

Ja ► Zie sectoraal GMMI. Opgelet, bekijk de modaliteiten op het niveau van de sector om te bepalen of het van toepassing is op de student jonger dan 21 jaar.

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Neen ► Ga naar Stap 5

Ja ► Het sectoraal GMMI moet worden toegepast. Opgelet, het nationaal GMMI (CAO nr. 43) moet gerespecteerd worden.

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Neen ► Ga naar Stap 5

Stap 5

Er bestaat geen sectoraal GMMI.

Is de student bij u tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand?

Ja ► De volgende percentages moeten worden toegepast op het nationaal GMMI (CAO nr. 50):

20 jaar: 94%

19 jaar: 88%

18 jaar: 82%

17 jaar: 76%

16 jaar en minder: 70%

Neen ► Ga naar Stap 6

Ja ► Het nationaal GMMI moet worden toegepast (CAO nr. 43)

 

 

 

 

 

Neen ► Ga naar Stap 6

Stap 6

De student werkt minder dan 1 maand en er zijn geen (studenten)lonen of percentages op niveau van de sector.

 

Er is niets voorzien. U mag het loon vrij overeenkomen.

Er is niets voorzien. U mag het loon vrij overeenkomen.

 

Geen betaling in cash meer mogelijk!

Tot slot herinneren we nog eens dat het verboden is om het loon in cash te betalen! De vroegere uitzonderingen, bijvoorbeeld in de horeca of in bakkerijen, zijn afgeschaft.  

 

Lees ook de andere artikelen die over dit onderwerp verschenen:

 

Bronnen:

 


[1] Deze lijst kan aangepast worden in functie van de onderhandelingen op sectorniveau.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-05-2021