To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort WK voetbal - Mag een werknemer uitzonderlijk ’s avonds werken?

05/29/2018

Op donderdag 14 juni wordt het startschot gegeven van het WK voetbal in Rusland, waarop ook onze Rode Duivels actief zullen zijn. Zo spelen zij op donderdag 28 juni om 20u tegen Engeland. U vindt dit een mooie gelegenheid om een evenement te organiseren in uw bedrijf waarop u (potentiële) klanten en leveranciers uitnodigt. Het is de bedoeling dat uw personeelsleden de aanwezigen opvangen, rondleiden, entertainen, voorzien van een hapje en een drankje, enz. Maar is dat wel mogelijk?

Nachtarbeid vanaf 20u…

Alle prestaties tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens vallen onder de noemer nachtarbeid en dit is in principe verboden. De Arbeidswet heeft hierop spijtig genoeg geen uitzondering voorzien voor het geval van een evenement. U mag uw personeel op die dagen dus niet tewerkstellen na 20u.

Indien u uw personeel tegen dit verbod in toch zou tewerkstellen na 20u, loopt u risico op een sanctie van niveau 2 volgens het Sociaal Strafwetboek en dit vermenigdvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Dit houdt een mogelijk strafrechtelijke geldboete in van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro.

… maar er zijn talrijke uitzonderingen

Zelfstandigen, gerant(en), leidinggevend of vertrouwenspersoneel[1] en eventuele handelsvertegenwoordigers vallen buiten het verbod op nachtarbeid voorzien door de Arbeidswet. Zij mogen dus zonder problemen na 20 uur tewerkgesteld worden.

Daarnaast mag er in bepaalde ondernemingen wel na 20u gewerkt worden omwille van de aard van de activiteiten, wat bijvoorbeeld het geval is in de horeca. En ook in bedrijven waar een zogenaamde “grote flexibiliteit” ingevoerd werd, kan van het verbod op nachtarbeid afgeweken worden.

Andere aandachtspunten

Indien (occasionele) nachtarbeid toegestaan is, moet u er wel nog rekening mee houden dat extra werken vaak aanleiding zal geven tot het betalen van overloon en de toekenning van inhaalrust. Ook hier zijn echter oplossingen voor.

Conclusie

Indien u een event plant, neem dan vooraf even contact op met uw Legal Advisor. Zo vermijdt u onaangename verrassingen achteraf.

 


[1] De term “leidinggevend of vertrouwenspersoneel” mag niet ruim geïnterpreteerd worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/29/2018