To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC 201 en PC 202.01 - Tussenkomst in kosten voor kinderopvang

01/02/2013

Werk en gezin combineren is voor iedereen een uitdaging. In bepaalde sectoren liggen de werktijden echter nog moeilijker en zijn flexibele uurroosters zo goed als onmogelijk. Om tegemoet te komen aan de lange werkdagen en het weekendwerk van ouders tewerkgesteld in de sector van de kleinhandel, komt het sociaal fonds tussen in de kosten van de kinderopvang.

Deze regeling geldt zowel voor de sector van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) als voor deze van de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC nr. 202.01).

Er worden 2 soorten van kinderopvang beoogd:

  • de kinderopvang tijdens de schooluren voor kinderen tot 3 jaar;
  • de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar.

Voor wie?

Alle bedienden van de paritaire comités nr. 201 of nr. 202.01 kunnen een tussenkomst aanvragen voor:

  • wettelijke kinderen;
  • adoptiekinderen;
  • natuurlijke kinderen;
  • pleegkinderen;
  • de bovenvermelde kinderen van de persoon met wie ze samenwonen.

Uiteraard worden enkel kosten terugbetaald aan de bediende die de kosten van de opvang draagt.

Voor welk bedrag?

Kinderopvang tijdens de schooluren

Voor kinderen tot 3 jaar betaalt het sociaal fonds het vast bedrag van maximaal 450 euro per kalenderjaar (in verhouding tot het aantal maanden opvang in het betrokken jaar en vanaf minstens 6 maanden opvang).

Kinderopvang buiten de schooluren

Voor de buitenschoolse en flexibele opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar komt het sociaal fonds tussen voor 112 euro per kwartaal, of maximum 450 euro per jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Kinderopvang tijdens de schooluren
  • Voor kinderen tot drie jaar;
  • Minimum één dag per week gedurende minstens zes maanden in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder;
  • De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.
Kinderopvang buiten de schooluren
  • Geldt alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar;
  • Het kind moet minstens 65 uren per kwartaal van het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft worden opgevangen;
  • De kinderopvang moet in het jaar voordien hebben plaatsgevonden.

Hoe kan de tussenkomst aangevraagd worden?

De tussenkomst kan aangevraagd worden via de formulieren die op de website van het sociaal fonds terug te vinden zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-02-2013