To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: Securex en de webapplicatie van de FOD

12/05/2019

Net als bij de vorige sociale verkiezingen kan u met de FOD Werkgelelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) communiceren via hun webapplicatie. Met die applicatie kan u heel wat documenten elektronisch versturen.

De webapplicatie biedt dan ook heel wat voordelen. Wij zetten ze hierna voor u op een rijtje. U kan zich aanmelden via deze website.

Bent u klant bij Securex voor de sociale verkiezingen? Dan vindt u onderaan dit artikel wat u exact moet doen om alle bestanden correct te bezorgen.

Welke informatie en documenten kan u verzenden?

Dankzij de webapplicatie kan u heel wat informatie naar de FOD versturen. Wanneer het nodig is, wordt die informatie via dezelfde applicatie ook aan de vakbonden verstuurd.

U kan de volgende documenten in de applicatie uploaden:

  • De documenten van dag X-60, dag X-35 en dag X. Deze documenten worden ook naar de vakbonden verzonden;
  • De door u verzamelde klachten over het indienen van de kandidatenlijsten;
  • Het PV van verkiezing, PV van gedeeltelijke stopzetting, of het bericht van volledige stopzetting. Deze documenten worden ook aan de vakbonden bezorgd;
  • Administratieve en statistische informatie over de verkiezingsprocedure.

U kan eveneens verschillende akkoorden die u tijdens de verkiezingsprocedure gesloten hebt, uploaden. Denk bijvoorbeeld aan het akkoord over de stemming per brief of het akkoord over het elektronisch stemmen.

Welke informatie of documenten kan u ontvangen?

Via de webapplicaties kan u niet alleen zelf documenten uploaden of versturen. U kan ook documenten van de vakbonden ontvangen.

U kan de volgende informatie via de applicatie ontvangen:

  • De kandidatenlijsten die de vakbonden hebben ingediend;
  • De reacties op klachten;
  • De vervanging van kandidaten.

Moet u de applicatie gebruiken?

Neen, het is niet wettelijk verplicht om de applicatie te gebruiken. De applicatie bespaart u evenwel veel administratieve rompslomp.

Gebruikt u de applicatie niet, dan moet u alle documenten per post versturen.

Dat betekent dat u het afschrift van de berichten die u op dag X-60, dag X-30 en dag X hebt aangeplakt, per post aan de vakbonden moet bezorgen. Ook het PV van de verkiezingen, het PV van gedeeltelijke stopzetting of het bericht van volledige stopzetting moet u aan de vakbonden en de FOD WASO versturen. U zal ook de FOD moeten verwittigen om de kandidatenlijsten die via de applicatie worden ingediend per post te ontvangen.

U ziet: de applicatie bespaart u veel administratie.

Hoe logt u in?

Als u de applicatie gebruikt moet u geen dossiernummer of paswoord meer aanvragen. Vanaf nu kan u zich aanmelden met uw e-ID.

Gebruikt u de webapplicatie? Let dan wel op: u kan slechts één contactpersoon per dossier opgeven. Kies dus een contactpersoon die het dossier tijdens de hele procedure kan opvolgen!

Wenst u meer info?

Voor meer info over de webapplicatie kan u terecht op de website van de FOD WASO. Op die website vindt u eveneens een PowerPointpresentatie over de webapplicatie.

Maakt u via Securex gebruik van de Agoria Software?

In dat geval moet u uw personeelsgegevens in onze tool importeren. Dat moet vóór dag X-60 gebeuren.

Als u VIP klant bent voor de sociale verkiezingen, dan doet u de aanvraag voor de bestanden via uw Legal Advisor.

Bent u geen VIP klant voor de sociale verkiezingen? Dan kan u de bestanden aanvragen via uw Legal Advisor of via het mail adres sss.service.solutions@securex.be. Het document zal aangemaakt worden nadat u akkoord gaat met de offerte.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/05/2019