To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - De referteperiode loopt bijna ten einde

02/09/2019

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 mei en 24 mei 2020. Toch beginnen de verkiezingen vroeger dan u denkt.

Om te weten of u sociale verkiezingen moet organiseren, moet u rekening houden met het gemiddeld gewoonlijk personeelsbestand in uw onderneming. De referteperiode om dit personeelsbestand te berekenen loopt bijna ten einde.

Bovendien begint de pre-electorale fase van de verkiezingen al in december 2019. Ook die datum nadert met rasse schreden.

Vroeger versus nu: de referteperiode

Tot de sociale verkiezingen van 2016 werd het gemiddeld gewoonlijk personeelsbestand berekend tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen. Zo was 2015 het referentiejaar om te bepalen of ondernemingen sociale verkiezingen van 2016 moesten organiseren.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 werd deze referteperiode aangepast. De periode loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. Op het einde van deze maand weet u dus of u sociale verkiezingen moet organiseren in uw onderneming.

Vergeet bij de berekening van het gemiddeld gewoonlijk personeelsbestand ook geen rekening te houden met uw uitzendkrachten. Voor hen gelden er specifieke berekeningsregels. U vindt meer info over deze regels in ons artikel van 30 april 2019.

Wat kan Securex voor u doen?

U kan altijd beroep doen op onze Legal advisors voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling. Zij kunnen deze berekening voor u maken.

Startschot voor verkiezingsprocedure: al in december 2019!

Overzicht van de procedure

De procedure van de sociale verkiezingen loopt over een periode van 150 dagen. De procedure is opgebouwd rond de volgende sleuteldata:

  • dag X: de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum
  • dag Y: de verkiezingsdag

De procedure is in drie verschillende periodes ingedeeld:

  • De pre-electorale procedure: van dag X-60 (tussen 13 december 2019 en 26 december 2019) tot dag X (tussen 11 februari 2020 en 24 februari 2020)
  • De eigenlijke verkiezingsprocedure: van dag X (tussen 11 februari 2020 en 24 februari 2020) tot dag Y (tussen 11 mei 2020 en 24 mei 2020)

 

  • Verkiezingsdag: dag Y (tussen 11 mei 2020 en 24 mei 2020)  

Start van de procedure op X-60

Het startschot van de procedure wordt dus op dag X-60 gegeven. En die dag is korter bij dan het lijkt. Afhankelijk van de datum van uw sociale verkiezingen ligt dag X-60 immers tussen 13 december en 26 december 2019. Op deze datum moet de volgende belangrijke informatie worden meegedeeld:

  • het begrip technische bedrijfseenheid (TBE);
  • het aantal tewerkgestelde werknemers in de TBE op dag X-60 en dit per categorie (arbeider, bediende, jonge werknemer);
  • de dag waarop de verkiezingsdatum zal worden aangekondigd (dag X) en de dag die gekozen werd als verkiezingsdatum (dag Y);
  • de functies van het leidinggevend personeel;
  • de kaderfuncties (in de hypothese dat er een ondernemingsraad moet worden opgericht en dat de technische bedrijfseenheid minstens 30 bedienden telt).

Verkiezingskalender

Via deze link kan u zelf uw verkiezingskalender simuleren op basis van uw voorkeursdatum voor de sociale verkiezingen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-09-2019