To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen en tewerkstellingsdrempel: uitzendkracht en AOBT zijn niet gelijk!

16/05/2019

Zoals u wellicht weet, wordt bij de berekening van de tewerkstellingsdrempel voor de sociale verkiezingen bij de uitzendkrachten enkel rekening gehouden met de periode van 1 april tot en met 30 juni 2019.

Elke kalenderdag dat de uitzendkracht tijdens die periode ingeschreven is in het register voor uitzendkrachten moet door 92 gedeeld worden om de correcte tewerkstelling als uitzendkracht te kennen.

Voor andere werknemers wordt rekening gehouden met de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Dat betekent dat het aantal kalenderdagen die deze werknemers onder contract staan gedeeld moet worden door 365. Dus ook de tewerkstelling van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT) wordt gedeeld door 365.

Dat verschil kan van groot belang zijn bij de berekening van de tewerkstellingsdrempel voor de sociale verkiezingen.

Een concreet voorbeeld

Een uitzendkracht die voltijds wordt tewerkgesteld tijdens het tweede kwartaal van 2019 zal voor één eenheid worden meegerekend (= 92/92).

Een gewone werknemer die gedurende diezelfde periode voltijds in dienst wordt genomen in het kader van (bijvoorbeeld) een overeenkomst voor een bepaalde tijd zal echter slechts voor 0,25 eenheid (= 92/365) worden meegerekend!

Register voor de uitzendkrachten: onderneem tijdig actie!

Wij willen er u nogmaals op attent maken dat, als u meer dan 100 werknemers in uw onderneming hebt, u het register voor de tewerkstelling van de uitzendkrachten niet meer moet bijhouden.

De voorwaarde is dan wel dat uw ondernemingsraad ten laatste op 30 mei 2019 unaniem vaststelt dat de drempel van 100 werknemers overschreden is.

Beleg dus tijdig een ondernemingsraad, als u van deze administratieve vereenvoudiging gebruik wil maken.

Uw Legal Advisor kan u een document bezorgen om deze unanieme vaststelling correct te acteren.

De sociale verkiezingen van 2020 zijn al begonnen: Securex helpt u!

De voorbereidingen van de sociale verkiezingen van 2020 zijn al volop aan de gang. De referteperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel loopt al enkele maanden.

Onze Legal Advisors kunnen voor u de berekening maken van het gemiddelde van uw personeelsbestand. Zo weet u of u al dan niet verkiezingen moet organiseren. Deze simulatie kan nu al uitgevoerd worden!

Voor meer info kan u ook steeds onze rubriek Sociaal/sociale verkiezingen raadplegen. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden kan u eveneens onze site consulteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-05-2019