To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: de nieuwe occulte periode start vanaf 18 augustus!

06/08/2020

De nieuwe datum voor de sociale verkiezingen ligt vast. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. Hoe die verkiezingen verlopen, leest u in ons artikel van 22 juli

Let wel op! Vanaf 18 augustus 2020 begint er een nieuwe occulte periode. Wij raden af om tijdens die periode werknemers te ontslaan.

De kandidaten zijn toch al gekend?

Als u sociale verkiezingen organiseert, kent u op dit moment de kandidaten al. De kandidatenlijsten werden immers nog net voor de schorsing van de procedure door de vakbonden overgemaakt.

Waarom is er dan toch een nieuwe occulte periode?

De reden is eenvoudig: werknemers die nu nog geen kandidaat zijn binnen uw onderneming, kunnen nog kandidaat worden. Dat kan bijvoorbeeld als zij een kandidaat zouden vervangen. Die werknemers zijn 36 dagen vóór de heropstart van de procedure beschermd.

Met andere woorden: er begint dan een nieuwe occulte periode. U weet immers niet wie van uw werknemers eventueel een kandidaat zal vervangen. Tot dag X+76, de dag waarop de kandidatenlijsten definitief zijn, is het dus absoluut af te raden een werknemer te ontslaan.

Wanneer begint die nieuwe occulte periode in uw bedrijf?

Wanneer die nieuwe occulte periode in uw onderneming begint, hangt af van de datum van de sociale verkiezingen.

De periode begint 36 dagen vóór de heropstart van de procedure.

Concreet betekent dit:

Nieuwe dag X+36 (heropstart van de procedure) (09/-10/2020)

23/09

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

Start bescherming (08/2020)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over de sociale verkiezingen, dan kan u steeds uw Legal advisor raadplegen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-08-2020