To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een datum voor de sociale verkiezingen van 2020!

11/09/2018

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies[1] uitgebracht over de datum voor de volgende sociale verkiezingen. Deze zullen in principe plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.

De sociale verkiezingen? Een hele chronologie ...

Vanaf het moment dat de data officieel zijn, zullen de data van de pre-electorale procedure, die valt 150 dagen vóór de dag van de sociale verkiezingen, ook vastliggen.

Aangezien de sociale verkiezingen tussen 11 en 24 mei 2020 gehouden moeten worden, ligt de aanvang van de pre-electorale procedure tussen 13 en 26 december 2019. Dat is de zogenaamde dag X-60.

We herinneren er nog even aan dat er in het kader van de sociale verkiezingen twee scharnierdata zijn:

  • dag X, 90 dagen vóór de dag waarop de sociale verkiezingen plaatsvinden;
  • dag Y, de dag van de verkiezingen zelf.

De electorale procedure omvat eigenlijk drie delen:

  • de pre-electorale procedure die loopt van dag X-60 tot dag X;
  • de eigenlijke verkiezingsprocedure die loopt van dag X tot dag Y;
  • de dag van de verkiezingen, dus dag Y.

Ontdek binnenkort uw verkiezingskalender

Indien u sociale verkiezingen moet organiseren, zal u een verkiezingsdatum moeten kiezen voor uw onderneming in de periode van 11 tot 24 mei 2020. De datum die u kiest, zal uw verkiezingskalender bepalen.

U vindt onze verkiezingskalender binnenkort op onze site. Deze vermeldt de verschillende etappes van de procedure van de sociale verkiezingen, en de ermee overeenstemmende data.

We brengen u bovendien op de hoogte zodra de data voor de sociale verkiezingen van 2020 officieel zijn.

 


[1] Advies nr. 2103 van 23 oktober 2018. Dit advies bevat ook het voorstel van de NAR met betrekking tot de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel. Deze zal in principe lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 (zie ons artikel van 24 oktober 2018 sociale verkiezingen: referentieperiode vooruitgeschoven naar 2018). Bovendien stelt de NAR voor dat de periode voor het berekenen van het aantal uitzendkrachten ook wordt vervroegd en dat deze in het tweede kwartaal van het kalenderjaar 2019 plaatsvindt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/09/2018