To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw werknemers mogen niet zonder toestemming met vakantie vetrekken!

18/05/2015

Als de zomer nadert en vakanties geboekt worden, dienen de werknemers hun verlofaanvragen in. In geen geval kunnen de data van de jaarlijkse vakantie eenzijdig vastgelegd worden. Ze moeten in gemeenschappelijk overleg vastgesteld worden rekening houdend met de verlangens van alle werknemers en de goede werking van de onderneming[1].

De gouden regel: het gemeenschappelijk akkoord

Het is in de eerste plaats aan het bevoegde paritaire comité of de onderneming zelf om collectieve vakantiedata vast te stellen[2]. Gebeurt dit niet, dan leggen werkgever en werknemer de vakantiedagen individueel vast.

Dit kan nooit eenzijdig gebeuren. Er moet hiervoor een gemeenschappelijk akkoord zijn tussen de werkgever en elk van zijn werknemers. Dit kan eventueel ook stilzwijgend.

Als werkgever en werknemer op geen enkele manier tot een akkoord kunnen komen, zal de arbeidsrechtbank zich in kortgeding over het geschil uitspreken.

Als de werknemer het uitdrukkelijk verbod van de werkgever om zijn vakantiedagen op een bepaald moment te nemen, naast zich neerlegt, overtreedt hij hiermee een van zijn contractuele verplichtingen.

Enkele onvermijdelijke wettelijke verplichtingen

  • De vakantie moet tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar genomen worden. Het is dus verboden om vakantiedagen naar een volgend jaar over te dragen (de niet-genomen dagen zijn verloren en de werkgever kan gesanctioneerd worden).
  • Wanneer de werknemer schoolgaande kinderen heeft, krijgt hij zijn vakantiedagen bij voorkeur tijdens de schoolvakanties.
  • De werknemer heeft recht op 2 volle vakantieweken tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij hij dit niet wenst. Voor werknemers jonger dan 18 jaar op het einde van het vakantiedienstjaar gaat het om 3 weken.
  • De werknemer moet minstens één ononderbroken week vakantie krijgen.
  • De vakantieperiodes buiten de bovenvermelde 2 of 3 weken mogen de globale productietijd zo min mogelijk in de weg staan.
  • In principe mag de vakantie niet in halve dagen opgenomen worden, behalve ingeval een halve dag gewoonlijke rusttijd op de halve dagen vakantie volgt en in geval van opdeling van de drie dagen van de vierde week vakantie.

We benadrukken dat de werknemer niet kan afzien van zijn recht op vakantie.

Meer info?

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze fiche "Jaarlijkse vakantie - Het recht op vakantie" in de rubriek Sociaal/Dossiers/Schorsingen van de arbeidsovereenkomst.[1] Koninklijk besluit van 30 maart 1967, artikelen 63 tot 70.

[2] In een volgend artikel kan u meer informatie over de collectieve vakantie vinden. Afspraak dus op Lex4You!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-05-2015