To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De derdebetalersregeling: een financiële stimulans voor het klimaat

10/03/2019

De mobiliteitsknoop in België is moeilijk te ontwarren. We staan steeds langer in de file. Daarom schakelen heel wat werknemers over op alternatieve vervoersmodi zoals het openbaar vervoer (tram, trein, bus, metro) en de fiets.

Tussenkomst in de vervoerskosten

Als uw werknemer met het openbaar vervoer naar het werk komt, dan bent u als werkgever verplicht om een deel van deze kosten terug te betalen. Dit is zo bepaald in CAO 19/9 die onlangs werd geherwaardeerd.

Daarnaast zijn er ook heel wat sectoren die deze tussenkomst regelen via een sectorale CAO.

En hoe zit het dan met de derdebetalersregeling?

Bij een derdebetalersregeling sluit de werkgever een derdebetalersovereenkomst met de NMBS waardoor hij de tussenkomst in het woon-werkverkeer dat hij moet betalen aan zijn werknemers, rechtstreeks aan de NMBS betaalt.

Door deze regeling moeten de werknemers voor hun treinabonnement niet meer de volledige prijs aan de NMBS betalen, maar enkel het gedeelte dat door henzelf ten laste wordt genomen (prijs abonnement - tussenkomst van de werkgever).

Door het sluiten van een derdebetalerovereenkomst kan de werkgever bovendien genieten van een staatstussenkomst verbonden aan het gratis woon-werkverkeer.

Wat zijn de voorwaarden ? 
  • U sluit een contract af met de NMBS: een derdebetalersovereenkomst
  • U betaalt 80% van hun abonnement in 2e klas (trajecten trein of trein + MIVB)

Voldoet u aan de vermelde voorwaarden, dan past de Staat de resterende 20% van de kostprijs bij.

Uw werknemers hoeven dus zelf niets meer te betalen, en u hoeft het resterende deel ook niet zelf bij de Staat terug te vorderen, dit wordt door de overheid rechtstreeks aan de NMBS overgemaakt.

Indien u in uw sector of bedrijf al een tussenkomst van 80% betaalt dan is een derdebetalersregeling zeker te overwegen (voor meer info over uw sector raadpleeg L4Y/Sectoraal).

In sommige sectoren is een derdebetalersregeling zelfs verplicht. Dit is nu ook het geval sinds 1 oktober 2019 in het paritair comité 149.02 (de sector van het koetswerk).  

En voor De Lijn/MIVB/TEC?

Ook hier kan een derdebetalersregeling worden ingevoerd.

Naast de beperkte administratieve last heeft een derde-betalerregeling het voordeel dat u als bedrijf uw medewerkers ontlast door hun abonnement rechtstreeks te regelen bij De Lijn/MIVB/TEC en rechtstreeks aan De Lijn/MIVB/TEC te betalen. Bovendien ontvangt u een factuur waarop het BTW tarief (6%) fiscaal kan gerecupereerd worden.

Interesse ?

Neem gerust contact op met uw client of legal advisor. U kan uiteraard ook steeds een kijkje nemen op de website van de NMBS, De Lijn, MIVB of de TEC.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/03/2019