To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sociale verkiezingen zijn uitgesteld

03/25/2020

Vorige week dinsdag, op 17 maart, werd door de sociale partners in de Groep van 10 beslist om de sociale verkiezingen uit te stellen.

De sociale verkiezingen zouden normaal georganiseerd worden tussen 11 en 24 mei 2020. In de huidige omstandigheden is het onmogelijk om de wettelijke procedure nog correct te volgen.

Deze week dinsdag, 24 maart, hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een advies gegeven in deze materie.

We publiceren zeer binnenkort een gedetailleerd artikel over de concrete gevolgen van dit uitstel op uw verkiezingsprocedure.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/25/2020