To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Oproeping voor de stembus en andere modaliteiten

10/05/2020

Tussen X+78 en X+80[1] moet de werkgever de kiezers oproepen voor de verkiezingen. De oproepingen moeten ten laatste 10 dagen voor de datum van de verkiezingen overhandigd of verstuurd worden. Kiezers die op de dagen van overhandiging van de oproepingen niet aanwezig zijn in de onderneming, worden bij aangetekende brief of door elk ander middel opgeroepen, voor zover de werkgever het bewijs kan leveren van de verzending van de oproeping en van de ontvangst ervan door de geadresseerde.

In geval van stemming per brief staat de voorzitter van het stembureau in voor deze verzendingsformaliteit.

 

De overhandiging of de verzending van de oproepingen

Het bijwerken van de kiezerslijsten en het schrappen van kiezers vinden plaats op X+77[2]. Hierna mag de overhandiging of de verzending van de oproepingen gebeuren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee situaties.

 

De werknemer is aanwezig in de onderneming

De oproepingsbrief voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) wordt overhandigd in de onderneming aan elke werknemer die op de kiezerslijsten is opgenomen.

Op de laatste dag van deze overhandiging (X+80) wordt een bericht aangeplakt waarop wordt vermeld dat de oproepingsbrieven daadwerkelijk werden overhandigd.

 

De werknemer is niet aanwezig in de onderneming

Werknemers die op de dagen van overhandiging van de oproepingsbrieven niet aanwezig zijn in de onderneming kunnen worden opgeroepen bij aangetekende brief of met elk ander middel (fax, e-mail, enz.). Ongeacht het gebruikte middel moet de werkgever het bewijs kunnen leveren dat hij de werknemer daadwerkelijk heeft opgeroepen om te stemmen en dat de werknemer wel degelijk kennis heeft genomen van de overhandiging van zijn oproeping.

De werknemer moet dus een antwoord sturen dat bewijst dat hij zijn oproeping wel degelijk heeft ontvangen. Doet hij dat niet, dan moet de werkgever de oproeping toch bij aangetekende brief versturen, uiterlijk 8 dagen vóór de verkiezingsdatum[3].

In éénzelfde zending mogen zowel de oproeping voor de verkiezing van de OR als de oproeping voor de verkiezing van het CPBW worden verstuurd.

 

Stemming per brief

Als stemming per brief werd toegestaan in uw onderneming, wordt de oproepingsbrief samen met het of de stembiljet(ten) uiterlijk 10 dagen vóór de verkiezingsdatum (X+80) tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de kiezers die aanwezig zijn in de onderneming.

Voor de kiezers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dagen van overhandiging van de oproepingsbrieven en van de stembiljetten, verstuurt de voorzitter van het stembureau de oproepingsbrief, samen met het of de stembiljet(ten), op de laatste dag van deze overhandiging naar deze kiezers. Deze verzending moet aangetekend gebeuren.

Het gevouwen en gestempelde stembiljet wordt in een eerste omslag gestopt, die wordt opengelaten en waarop geen enkele vermelding is aangebracht. Bij de zending wordt een tweede omslag gevoegd die wordt opengelaten maar wordt gefrankeerd en waarop de volgende vermelding wordt aangebracht: "Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezing van de ondernemingsraad (of van het comité voor preventie en bescherming op het werk) van …. (naam van de onderneming), …. straat, te …"

Op deze omslag staat ook de vermelding van het stembureau ‘bedienden’, ‘arbeiders’, ‘kaderleden’, 'jeugdige werknemers’, en ook de vermelding ‘afzender’, de naam van de kiezer en de vermelding dat de kiezer zijn handtekening verplicht moet aanbrengen. Dit alles wordt in een derde gesloten omslag gestoken, die aan de kiezer wordt geadresseerd.

 

Verplichte vermeldingen

De oproepingsbrief moet de volgende vermelding bevatten: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen".

De oproeping moet ten minste melding maken van de datum en de plaats van de verkiezingen, en van het stembureau waarbij de werknemer zich moet aanmelden.

 


[1] Respectievelijk tussen 4 en 17 november en 6 en 19 november, naargelang van de datum waarop uw sociale verkiezingen plaatsvinden.

[2] Tussen 3 en 16 november.

[3] Op X+82, tussen 8 en 21 november.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/05/2020