To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wacht niet langer om de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2019 vast te leggen

10/15/2018

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar[1]. Op die dagen mag er in principe niet gewerkt worden. Vergeet niet dat deze feestdagen verplicht zijn en dat de sociale inspectie regelmatig bedrijven hierop controleert.

Dit zijn de wettelijke feestdagen in 2019: 

Nieuwjaar

Dinsdag 1 januari

Paasmaandag

Maandag 22 april

Feest van de arbeid

Woensdag 1 mei

O.L.H.Hemelvaart

Donderdag 30 mei

Pinkstermaandag

Maandag 10 juni

Nationale Feestdag

Zondag 21 juli

O.L.V.Hemelvaart

Donderdag 15 augustus

Allerheiligen

Vrijdag 1 november

Wapenstilstand

Maandag 11 november

Kerstmis

Woensdag 25 december

 

 Volgens de wet op de feestdagen moet een feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal zaterdag) samenvalt, door een gewone activiteitsdag vervangen worden.

Voor de ondernemingen die met een 5-dagenweek van maandag tot vrijdag werken, moet de volgende feestdag dus door een gewoonlijke activiteitsdag vervangen worden:

  • de feestdag van 21 juli die op een zondag valt. 

We merken op dat de vervangingsdagen in de loop van hetzelfde jaar toegekend en opgebruikt moeten worden. Het is verboden ze over te dragen naar het volgende jaar.

Hoe gebeurt deze vervanging?

De werkgever moet vóór 15 december 2018 in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken waarin de vervangingsdagen vermeld worden.

In bijlage vindt u een model dat u kunt vervolledigen en in uw onderneming aanplakken.  U kan dit formulier ook onder sociaal/standard documenten/formulieren vinden.

Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en overgemaakt worden aan het Toezicht op de Sociale wetten.

Hoe gebeurt de keuze van deze vervangingsdagen?

  • Door een CAO afgesloten in het paritair comité. De minister van Werk moet vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de te vervangen feestdag valt, van deze beslissing in kennis gesteld worden. Deze CAO heeft slechts uitwerking wanneer zij bij KB algemeen verbindend verklaard werd;
  • Als er geen CAO is, door de ondernemingsraad;
  • Als er geen ondernemingsraad is of indien die geen beslissing genomen heeft, via een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
  • Als er geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en het personeel;
  • Als er geen akkoord met de werknemers is, via een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

De werkgever moet in alle gevallen de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2018 aanplakken.

Wanneer de vervangingsdagen niet volgens één van de bovenstaande procedures bepaald worden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op deze feestdag volgt.

En de regionale feestdagen?

De regionale feestdagen (11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn geen wettelijke feestdagen. Zij zijn enkel verplicht in de ondernemingen of de sectoren die beslist hebben er een vrije dag van te maken.  In 2019 vallen deze feestdagen trouwens alle drie op een gewone activiteitsdag (respectievelijk op donderdag voor de Vlaamse feestdag en op vrijdag voor de 2 andere).  Het probleem van de vervanging stelt zich volgend jaar dus niet.

Wanneer zijn de banken gesloten?

Om een tijdige uitvoering van uw betalingen te garanderen, noteert u best nu al dat, in de bankensector[2], het nationale feestdag (21 juli 2019) vervangen zal worden door 31 mei 2019.


 [1] Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

[2] Koninklijk besluit van 14 september 2016 tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 27 april 2016 van het PC nr. 310 betreffende de vervanging van de feestdagen in 2017, 2018 en 2019, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2016.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/15/2018