To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Wat zijn de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst?

Naast deze gewoonlijke bepalingen kunnen partijen nog andere, meer specifieke nuttige bedingen in de arbeidsovereenkomst opnemen. De praktijk leert inderdaad dat het ontbreken hiervan voor moeilijkheden kan zorgen, zowel bij de uitvoering als bij de verbreking van de overeenkomst.

In deze fiche brengen we een aantal van die bedingen nog eens voor het voetlicht. Het concurrentiebeding en het scholingsbeding verdienen omwille van hun aard een ruimere aandacht en worden in aparte fiches besproken. U vindt deze terug onder de rubriek Sociaal/Dossiers/Contracten - clausules.

Merken we op dat het proefbeding sinds 1 januari 2014 afgeschaft werd.

Indien u juridische bijstand wenst voor het opmaken van deze clausules, aarzel niet uw Legal advisor te raadplegen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019