To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen

Welke zijn de verplichtingen van de zelfstandige in bijberoep?

Aansluiting en sociale bijdragen

Als zelfstandige in bijberoep, hebt u dezelfde verplichtingen als de zelfstandigen in hoofdberoep. U dient u bijgevolg bij een Sociaal Verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van het begin van activiteit, en uw sociale bijdragen te betalen.

U kan zich online aansluiten.

Er wordt u gevraagd een attest van uw werkgever bij te voegen, met verduidelijking van uw uurrooster, de aard ervan, de begindatum van deze activiteit, en het uurrooster dat met een voltijdse betrekking in de onderneming overeenstemt.

Uw sociale bijdragen zullen verschillend berekend worden afhankelijk of u zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent. Laten wij er onder meer op wijzen dat, beneden een bepaalde inkomensgrens, de zelfstandigen in bijberoep geen enkele bijdrage of slechts een beperkte bijdrage verschuldigd zijn. Voor meer informatie, klik hier.

Terugbetaling in geval van snelle stopzetting van uw activiteit in bijberoep

U kunt volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen verkrijgen, voor zover 3 voorwaarden vervuld zijn:

  • Het bijberoep levert u slechts een beperkt inkomen op;
  • U zet uw activiteit stop tijdens het eerste jaar;
  • U dient hiertoe een aanvraag in bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.
FR Select a category