To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat met de kinderbijslag/ groeipakket?

Sinds 1 januari 2019 werd de bevoegdheid over de kinderbijslag geregionaliseerd. Het recht op kinderbijslag (of groeipakket in Vlaanderen) verschilt vanaf dan ook van regio tot regio.

Hieronder zullen de voorwaarden om de kinderbijslag/ groeipakket te combineren met studentenarbeid regio per regio besproken.

Opgelet ! Ten gevolge van de pandemie, is er geen grens is voor de gewerkte uren in bepaalde kwartalen. Raadpleeg voor meer informatie de toepasselijke regionale regeling.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021