To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Waarom deze maatregel?

Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een aanwervingsincentive. Via deze maatregel wil de Vlaamse regering de aanwerving van langdurig werkzoekenden een duwtje in de rug geven. 

Aangezien het de bedoeling is dat deze langdurig werkzoekenden op een duurzame manier tewerkgesteld worden, wordt de premie in twee schijven toegekend, waarvan de tweede (belangrijkste) schijf pas uitbetaald wordt na 1 jaar tewerkstelling, en dient er in principe een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten te worden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021