To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Wat is de toepasselijke arbeidsduur?

De arbeidsovereenkomst

Dienstbode

Voor de regels inzake arbeidsduur die op een dienstbode van toepassing zijn, klik hier.

Ander huispersoneel

Voor de regels inzake arbeidsduur die op ander huispersoneel van toepassing zijn, klik hier.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de Arbeidswet. De budgethouder en de PA zijn dus niet gebonden door de bepalingen inzake de arbeidsduur. Wel moet in de takenovereenkomst de gemiddelde wekelijkse prestatieduur opgenomen worden (zie hiervoor de vorige vraag).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021