To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Moeten alle werknemers kunnen genieten van hetzelfde voordeel?

Neen, dit is niet vereist. Ook hier is het toegestaan een onderscheid te maken op basis van objectieve criteria, al kan er niet langer een onderscheid kan gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden.

Een ander veelgebruikt criterium is het plafondbedrag dat gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk pensioen. Wanneer u boven een bepaald grensbedrag verdient, wordt met het overschrijdend gedeelte geen rekening gehouden bij berekening van het pensioen. De pensioentoezegging bedragen een bepaald percentage van het loon, met een verschillend percentage voor de verdiensten boven en onder de wettelijke grens.

Dit systeem zorgt ervoor dat zij die het meest verdienen, ook de hoogste pensioentoezegging zullen krijgen. Als men er van uitgaat dat het aanvullend pensioen bedoeld is om de werknemer in staat te stellen zijn levensstandaard van tijdens zijn actieve carrière zo dicht mogelijk te benaderen, is dit perfect te verantwoorden, want bij deze werknemers gaat het inkomensverlies het grootst zijn.

Deeltijdse werknemers hebben (minstens) recht volgens hun arbeidsduur en kunnen dus bijvoorbeeld niet uitgesloten worden van deelname.

Vanaf 1 januari 2019 vervalt een wachtperiode ingesteld door het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. De werknemers maken vanaf dan onmiddellijk aanspraak op de verworven reserves en prestaties waarin het reglement of de overeenkomst voorziet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022